×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
MATEMATIKA 2 - ZBIRKA     MATEMATIKA 2 - ZBIRKA     NEODREĐENI INTEGRAL

Slike

 1. Površina ravninskog lika a)
 2. Površina ravninskog lika b)
 3. Astroida
 4. Bernoullijeva lemniskata
 5. Duljina luka a)
 6. Rotacija parabole $ y=x^{2}$
 7. Rotacija parabole $ y^{2}=4x$
 8. Područje definicije funkcije $ z(x,y)=1+\sqrt {-(x-y)^2}$
 9. Područje definicije funkcije $ z(x,y)=\frac {1}{\sqrt {4-x^2-y^2}}$
 10. Područje definicije funkcije $ z(x,y)=\ln (x+y)$
 11. Područje definicije funkcije $ \displaystyle z(x,y)=\frac{\sqrt {y^2-4x}}{\ln (x^2+y^2-1)}$
 12. Područje definicije funkcije $ \displaystyle z(x,y)=\arcsin \frac{x}{2}+\sqrt {xy}$
 13. Tangencijalna ravnina na plohu $ \displaystyle z=x^2+y^2$ u točki $ \displaystyle T(1,-2,5)$
 14. Stožac $ \displaystyle x^2+y^2=z^2$ i sfera $ \displaystyle x^2+y^2+\left(z-2\right)^2=2$ (dodiruju se u točkama $ (0,\pm 1,\pm 1)$ )
 15. Ploha $ \displaystyle z=2xy-3x^2-2y^2+10$
 16. Ploha $ \displaystyle z=e^{x-y}(x^2-2y^2)$
 17. Ploha $ \displaystyle z=x^2-2y^2+4xy-6x-1$ nad zatvorenim područjem $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\ge0,y\ge0,x+y\le3\}$ .
 18. Ploha $ \displaystyle z=x^2-y^2$ nad zatvorenim područjem $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\le 1\}$ .
 19. Dio plohe $ \displaystyle z=x+2y$ uz uvjet $ x^2+y^2=5$ .
 20. Proizvoljni stožac upisan u kuglu polumjera $ 1$ - projekcija.
 21. Područje integracije $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\le x\le 1,\quad e^{-x}\le
y\le e^x\}$ .
 22. Područje integracije $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:2\le x\le 4,\quad x\le y\le 2x\}$ .
 23. Područje integracije $ D=D_1\cup D_2=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:2\le y\le 4,\quad 2\le x\le y\}
\cup \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:4\le y\le 8,\quad \frac{y}{2}\le x\le 4\}$ .
 24. Područje integracije $ S=\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:\frac{\pi}{4}\le \varphi\le \frac{\pi}{3},\quad 0\le r\le 2\}$ .
 25. Područje integracije $ S=\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:0\le \varphi\le \frac{\pi}{2},\quad 1\le r\le 2\}$ .
 26. Područje integracije $ S=\left \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 : \frac {(x-2)^2}{9}+\frac {(y+1)^2}{4}\leq 1, y\geq 0\right \}$ .
 27. Tijelo omeđeno plohama $ z=x^2+y^2$ , $ z=0$ , $ y=2x$ , $ y=6-x$ i $ y=1$ , te njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
 28. Tijelo određeno s $ z\geq x^2+y^2$ , $ z\leq 2(x^2+y^2)$ i $ z\leq 4$ , te njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
 29. Odsječak ravnine $ \pi \dots 6x+3y+2z-12=0$ u prvom oktantu i njegova projekcija na $ yz$ ravninu.
 30. Kugla radijusa 2 sa središtem u ishodištu, te njezina projekcija na $ xy$ ravninu.
 31. Stožac određen sa $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ , $ \displaystyle 0\leq z\leq 5$ , i njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
 32. Područje integracije zadano s $ x^{2}+z^{2}\leq 1$ i $ 0\leq y\leq 1$ .
 33. Područje integracije $ \displaystyle V\ldots x^{2}+y^{2}+z^{2}\leq 1$ .
 34. Tijelo omeđeno paraboloidom $ \displaystyle 2z=x^{2}+y^{2}$ i ravninom $ \displaystyle y+z=4$ , i njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
 35. Tijelo omeđeno sferom $ \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^2=4$ i stošcem $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ (izvan stošca).