×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
VIŠESTRUKI INTEGRALI     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Neposredno integriranje u dvostrukom


Područje integracije u dvostrukom integralu

Nacrtajte područje integracije i promijenite redoslijed integriranja u integralu

$\displaystyle I=\int\limits_0^1dx\int\limits_{e^{-x}}^{e^x}f(x,y)dy$.    

Rješenje.

Područje integracije [*][M2, definicija 4.2] je dano s (vidi sliku 4.1)

$\displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\le x\le 1,\quad e^{-x}\le y\le e^x\}.$    

Slika: Područje integracije $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\le x\le 1,\quad e^{-x}\le
y\le e^x\}$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl15_dvostruki_integral.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

Prema [*][M2, napomena 4.1] i svojstvu V2 u [*][M2, poglavlje 4.1] smijemo zamijeniti redoslijed integracije, odnosno integrirati prvo po varijabli $ y$ . U tom slučaju područje integracije rastavljamo na uniju dvaju disjunktnih područja

$\displaystyle D_1$ $\displaystyle =\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\frac{1}{e}\le x\le 1, -\ln y\le y\le 1\}$,    
$\displaystyle D_2$ $\displaystyle =\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:1\le x\le e,\quad \ln y\le y\le 1\}$,    

pa je

$\displaystyle \int\limits_0^1dx\int\limits_{e^{-x}}^{e^x}f(x,y)dy=
 \int\limits...
...\limits_{-\ln y}^{1}f(x,y)dx+
 \int\limits_1^edy\int\limits_{\ln y}^{1}f(x,y)dx$.