×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Slobodan pad uz otpor     MATEMATIKA 2 - PREDAVANJA     Definicija i osnovna svojstva


ODREĐENI INTEGRAL

Za razliku od neodređenog integrala koji je skup funkcija (definicija 1.2), određeni integral je realan broj. Taj broj je dobiven iz podintegralne funkcije i intervala na kojem tu funkciju promatramo, a način na koji se računa, kao i njegove primjene, tema su ovog poglavlja. Premda su, dakle, neodređeni i određeni integral dva različita matematička objekta, među njima postoji jaka veza.


Poglavlja