×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Diferencijalne jednadžbe    


Metoda najmanjih kvadrata

1.
Kako glasi problem najmanjih kvadrata? [*]
2.
Što je linearna regresija? Dajte primjer. [*]
3.
Izvedite metodu normalnih jednadžbi za rješavanje problema najmanjih kvadrata. Dajte primjer. [*]
4.
Opišite QR rastav matrice i navedite osnovna svojstva matrica $ Q$ i $ R$ . [*]
5.
Kako računamo QR rastav vektora pomoću Householderovog reflektora? [*]
6.
Kako računamo QR rastav matrice pomoću Householderovih reflektora? Opišite numerički postupak. [*]
7.
Opišite postupak rješavanja problema najmanjih kvadrata pomoću QR rastava. [*]
8.
Što je ekonomični QR rastav? Što je QR rastav s pivotiranjem?