×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Višestruki integrali     Metoda najmanjih kvadrata


Diferencijalne jednadžbe

1.
Što je diferencijalna jednadžba i što je njeno rješenje? [*] Što je problem rubnih vrijednosti? Što je problem početnih vrijednosti? [*] [*]
2.
Kako glase populacijska i logistička jednadžba te kako se pomoću njih modelira rast ili pad populacije? Dajte primjere. [*]
3.
Kako definiramo jednadžbe sa separiranim varijablama i koji je postupak rješavanja? [*]
4.
Što je stupanj homogenosti diferencijalne jednadžbe prvog reda? Kako se homogene jednadžbe svode na jednadžbe sa separiranim varijablama? [*]
5.
Kako glasi Newtonow zakon hlađenja? Dajte primjer. [*]
6.
Što je polje smjerova diferencijalne jednadžbe prvog reda? [*]
7.
Izvedite Eulerovu metodu. [*]
8.
Što su ortogonalne i izogonalne trajektorije i kako ih računamo? Dajte primjer. [*]
9.
Što su singularna rješenja i ovojnice i kako ih nalazimo? Dajte primjer. [*]
10.
Kada je diferencijalna jednadžba egzaktna? Što je integrirajući faktor i kako ga računamo? Dajte primjer. [*]
11.
Kako glasi linearna diferencijalna jednadžba prvog reda? Izvedite formulu za rješenje takvih jednadžbi. Dajte primjer. [*]
12.
Kako glasi linearna diferencijalna jednadžba drugog reda? Kako izgleda struktura općeg rješenja takve jednadžbe? [*] [*]
13.
Kako definiramo linearnu nezavisnost dvaju funkcija? [*] Što je determinanta Wronskog i čemu služi? [*]
14.
Opišite strukturu rješenja homogene linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. [*]
15.
Objasnite metodu varijacije konstanti za rješavanje nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Dajte primjer. [*]
16.
Opišite potupak rješavanja linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima. Dajte primjer. [*]
17.
Što su to slobodna, gušena i prisilna titranja? U kojem slučaju se može javiti rezonancija? [*]
18.
Kako glasi linearna diferencijalna jednadžba $ n$ -tog reda? Kako izgleda struktura rješenje takve jednadžbe? [*]
19.
Kako definiramo linearnu nezavisnost $ n$ funkcija i kako u tom slučaju koristimo determinantu Wronskog? [*]
20.
Objasnite metodu varijacije konstanti za rješavanje nehomogene linearne diferencijalne jednadžbe $ n$ -tog reda. Dajte primjer. [*]
21.
Opišite potupak rješavanja linearne diferencijalne jednadžbe $ n$ -tog reda s konstantnim koeficijentima. Dajte primjer. [*]
22.
Kakav sustav opisuju Lhotka-Volterra-ine jednadžbe. Kako se rješava takav sustav? Dajte primjer. [*]


Višestruki integrali     Metoda najmanjih kvadrata