×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
VIŠESTRUKI INTEGRALI     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Dvostruki integral


Definicija i osnovna svojstva

Višestruki integral (ili $ n$ -terostruki integral je integral funkcije $ n$ varijabla koja je definirana na zatvorenom $ n$ -dimenzionalnom kvadru

$\displaystyle K=[a_1,b_1]\times [a_1,b_1]\times \cdots \times [a_n,b_n]\subseteq \mathbb{R}^n,
\qquad
[a_i,b_i]\in \mathbb{R},
$

a definira se slično određenom integralu funkcija $ f:[a,b]\to\mathbb{R}$ .

Definicija 4.1   Neka je $ D_i=\{ x_0^{(i)},x_1^{(i)},\ldots,x_n^{(i)}\}$ , pri čemu je

$\displaystyle a_i=x_0^{(i)}\leq x_1^{(i)}\leq x_2^{(i)} \leq \cdots \leq x_{n-1}^{(i)} \leq x_n^{(i)}=b_i,
$

jedna podjela segmenta $ [a_i,b_i]$ prema definiciji 2.1. Neka $ \mathcal{D}_i$ označava skup svih podjela segmenta $ [a_i,b_i]$ . Kartezijev produkt

$\displaystyle D=D_1\times D_2\times \cdots \times D_n,\qquad D_i\in\mathcal{D}_i,
$

zove se podjela (rastav ili dekompozicija) kvadra $ K$ . Skup svih rastava kvadra $ K$ označimo s $ \mathcal{D}$ .

Neka je $ f:K\to\mathbb{R}$ omeđena funkcija, to jest, neka postoje $ m,M\in \mathbb{R}$ takvi da je

$\displaystyle m\leq f(x_1,x_2,\ldots,x_n)\leq M,\qquad \forall (x_1,x_2,\ldots,x_n)\in K.
$

Tada svakoj podjeli $ D\in\mathcal{D}$ možemo pridružiti gornju integralnu sumu

$\displaystyle g(f,D)=\sum_{i_1=1}^{k_1}\sum_{i_2=1}^{k_2}\cdots \sum_{i_n=1}^{k...
...^{(1)})(x_{i_2}^{(2)}-x_{i_2-1}^{(2)})\cdots
(x_{i_n}^{(n)}-x_{i_n-1}^{(n)}),
$

gdje je

$\displaystyle M_{i_1,i_2,\ldots,i_n}=\sup\{ f(x_1,x_2,\ldots,x_n): x_k\in [x_{i_k-1}^{(k)},x_{i_k}^{(k)}] \},
$

i donju integralnu sumu

$\displaystyle d(f,D)=\sum_{i_1=1}^{k_1}\sum_{i_2=1}^{k_2}\cdots \sum_{i_n=1}^{k...
...^{(1)})(x_{i_2}^{(2)}-x_{i_2-1}^{(2)})\cdots
(x_{i_n}^{(n)}-x_{i_n-1}^{(n)}),
$

gdje je

$\displaystyle M_{i_1,i_2,\ldots,i_n}=\sup\{ f(x_1,x_2,\ldots,x_n): x_k\in
[x_{i_k-1}^{(k)},x_{i_k}^{(k)}] \}.
$

Ako je

$\displaystyle \inf \{ g(f,D) : D\in\mathcal{D} \}=\sup \{ d(f,D) : D\in\mathcal{D} \}= I,
$

broj $ I$ je određeni (višestruki, $ n$ -terostruki) integral funkcije $ f$ na kvadru $ K$ . Kažemo da je funkcija $ f$ integrabilna na kvadru $ K$ i pišemo

$\displaystyle I=\int\limits _K f(x_1,x_2\ldots,x_n)  dx_1 dx_2 \cdots  dx...
...\int \int\limits _K\cdots \int\limits f(x_1,\ldots,x_n)  dx_1\cdots  dx_n.
$

Definiciju ćemu ilustrirati sljedećim primjerom.

Primjer 4.1   Izračunajmo dvostruki integral funkcije $ f(x,y):[0,4]\times [0,3]\to R$ definiranu formulom $ f(x,y)=3-x/4-y/3$ . Radi se o dijelu ravnine $ z=3-x/4-y/3$ koji se nalazi iznad kvadra (pravokutnika) $ K=[0,4]\times [0,3]$ . Vrhovi tog dijela ravnine su točke $ (0,0,3)$ , $ (4,0,2)$ , $ (0,3,2)$ i $ (4,3,1)$ . Funkcija $ f$ i jedna podjela kvadra prikazani su na slici 4.1. Baza kvadra (pravokutnik) u ovom je slučaju rastavljena na 48 dijelova - segment $ [0,4]$ rastavljen je na osam, a segment $ [0,3]$ na šest dijelova.

Slika: Primjer višestrukog integrala
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vi1.eps,width=10.0cm}
\end{center}\end{figure}

Zadana funkcija na svakom dijelu $ [x_{i-1},x_i]\times [y_{i-1},y_i]$ očito postiže maksimum u prednjem lijevom uglu, a minimum u stražnjem desnom uglu,

$\displaystyle M_{i,j}$ $\displaystyle =\max_{(x,y)\in [x_{i-1},x_i]\times [y_{i-1},y_i]} f(x,y)= f(x_{i-1},y_{j-1})= 3-\frac{x_{i-1}}{4}-\frac{y_{j-1}}{3},$    
$\displaystyle m_{i,j}$ $\displaystyle =\max_{(x,y)\in [x_{i-1},x_i]\times [y_{i-1},y_i]} f(x,y)= f(x_{i},y_{j})= 3-\frac{x_{i}}{4}-\frac{y_{j}}{3}.$    

Uz oznake $ \Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ i $ \Delta y_j=y_j-y_{j-1}$ , donja suma jednaka je

$\displaystyle d(f,D)$ $\displaystyle =\sum_i\sum_j f(x_i,y_i) \Delta x_i \Delta y_j = \sum_i\sum_j \left(3-\frac{x_{i}}{4}-\frac{y_{j}}{3}\right) \Delta x_i \Delta y_i$    
  $\displaystyle =3 \sum_i\sum_j \Delta x_i \Delta y_i -\frac{1}{4} \sum_j\Delta y_j \sum_i x_i \Delta x_i - \frac{1}{3} \sum_i \Delta x_i \sum_j y_j \Delta y_j$    
  $\displaystyle = 3\cdot 12 -\frac{3}{4} \sum_i x_i \Delta x_i - \frac{4}{3} \sum_j y_j \Delta y_j.$    

Prelaskom na limes kada $ \Delta x_i\to 0$ i $ \Delta y_j\to 0$ i korištenjem definicije određenog integrala iz poglavlja 2.1 imamo

$\displaystyle \sup d(f,D)= \lim_{\substack{\Delta x_i\to 0 \Delta y_j \to 0}...
...
36-\frac{3}{4}\int\limits _0^4 x dx-\frac{4}{3}\int\limits _0^3 y dy= 24.
$

Na sličan se način pokaže da je

$\displaystyle \inf g(f,D)= \lim_{\substack{\Delta x_i\to 0 \Delta y_j \to 0}} g(f,D)=24
$

pa je zadana funkcija integrabilna na kvadru $ K$ i vrijedi

$\displaystyle \iint\limits_{K} \left(3-\frac{x}{4}-\frac{y}{3}\right) dx dy=24.
$

Ako područje integracije nije kvadar, višestruki integral definiramo na sljedeći način:

Definicija 4.2   Neka je $ f:D\to \mathbb{R}$ , $ D\subseteq\mathbb{R}^n$ omeđena funkcija i neka je $ D$ sadržano u nekom kvadru $ K$ ($ D$ ne mora biti kvadar). Funkciju $ g:K\to \mathbb{R}$ definiramo kao proširenje funkcije $ f$ :

$\displaystyle g(x_1,\ldots,x_n)= \left\{ \begin{array}{cl}
f(x_1,\ldots,x_n), &...
...ldots,x_n)\in D,\\
0, & (x_1,\ldots,x_n) \in K\setminus D.
\end{array}\right.
$

Ako je funkcija $ g$ integrabilna na kvadru $ K$ , integral funkcije $ f$ na skupu $ D$ definiramo kao

$\displaystyle \int\limits _D f(x_1,\ldots,x_n) dx_1\cdots  dx_n =
\int\limits _K g(x_1,\ldots,x_n) dx_1\cdots  dx_n.
$

Skup $ D$ je područje integracije.

Iz prethodnih definicija slijede osnovna svojstva višestrukog integrala. Za funkcije $ f$ i $ g$ koje su integrabilne na području $ D$ vrijedi:

V1.
linearnost, odnosno

$\displaystyle \int\limits _D (\alpha f+\beta g) dx_1\cdots  dx_n =
\alpha \...
...mits _D f  dx_1\cdots  dx_n +\beta
\int\limits _D g  dx_1\cdots  dx_n,
$

gdje su $ \alpha,\beta \in \mathbb{R}$ , i
V2.
integriranje po dijelovima područja integracije, odnosno

$\displaystyle \int\limits _D f  dx_1\cdots  dx_n=\int\limits _{D_1} f  dx_1\cdots  dx_n+\int\limits _{D_2} f  dx_1\cdots
 dx_n,
$

gdje je $ D=D_1 \cup D_2$ i $ D_1\cap D_2 =\emptyset$ .


VIŠESTRUKI INTEGRALI     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Dvostruki integral