×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Volumen rotacijskog tijela     ODREĐENI INTEGRAL     Trapezna formula


Oplošje rotacijskog tijela

Izračunajte oplošje tijela koja nastaje rotacijom luka parabole $ \displaystyle y^{2}=4x$ , oko osi $ x$ , od $ x_{1}=0$ do $ x_{2}=4$ .

Rješenje.

Koristeći formulu za oplošje rotacijskog tijela [*][M2, poglavlje 2.6.4] i prema slici 2.7 dobivamo

Slika 2.7: Rotacija parabole $ y^{2}=4x$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=optijela.eps, width=9.6cm}\end{center}\end{figure}

$\displaystyle P$ $\displaystyle =2\pi \int\limits_{a}^{b}\left\vert y\left( x\right) \right\vert ...
...t) \right] ^{2}} dx=2\pi \int\limits_{0}^{4}2 \sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{x}} dx$    
  $\displaystyle =4\pi \int\limits_{0}^{4}\sqrt{x}\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} dx=...
...2}}}{\frac{3}{2}}\bigg\vert_{0}^{4}=\frac{8\pi }{3}\left( \sqrt{125}-1\right) .$