×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Površina dijela plohe u     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Neposredna integracija u trostrukom


Područje integracije u trostrukom integralu

Postavite granice za integral $ \displaystyle I=\iiint\limits_{V}f\left( x,y,z\right) dx dy dz$ ako je područje V

a)
kugla radijusa 2 sa središtem u ishodištu,

b)
unutrašnjost stošca $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ uz uvjet $ \displaystyle 0\leq z\leq 5$ .

Rješenje.

a)
Jednadžba središnje sfere radijusa $ 2$ (slika 4.10) glasi

$\displaystyle x^2+y^2+z^2=4$.    

Slika: Kugla radijusa 2 sa središtem u ishodištu, te njezina projekcija na $ xy$ ravninu.
\begin{figure}\centering
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=sl27_trostruki_inte...
...{file=sl28_trostruki_integral1.eps, width=5cm}
\end{tabular}
\end{figure}

Rub njene projekcije na $ xy$ ravninu je kružnica s jednadžbom

$\displaystyle x^2+y^2=4$,    

pa je područje integracije zadano s

$\displaystyle -2$ $\displaystyle \le x\le 2,$    
$\displaystyle -\sqrt{4-x^2}$ $\displaystyle \le y\le \sqrt{4-x^2},$    
$\displaystyle -\sqrt{4-x^2-y^2}$ $\displaystyle \le z\le \sqrt{4-x^2-y^2}\}$,    

i prema [*][M2, poglavlje 4.3] vrijedi

$\displaystyle \displaystyle I=\iiint\limits_{V}f\left( x,y,z\right) dx dy ...
...qrt{4-x^2}} dy\int\limits_{-\sqrt{4-x^2-y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x,y,z) dz$    

b)
Projekcija stošca na $ xy$ ravninu (slika 4.11) je krug

$\displaystyle x^2+y^2\leq 25$,    

pa vrijedi

$\displaystyle \displaystyle I=\iiint\limits_{V}f\left( x,y,z\right) dx dy ...
...qrt{25-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} dy\int\limits_{\sqrt{x^2+y^2}}^{5} f(x,y,z) dz$    

Slika: Stožac određen sa $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ , $ \displaystyle 0\leq z\leq 5$ , i njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
\begin{figure}\centering
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=sl34_trostruki_inte...
...{file=sl35_trostruki_integral1.eps, width=5cm}
\end{tabular}
\end{figure}


Površina dijela plohe u     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Neposredna integracija u trostrukom