×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Volumen tijela, 2. primjer     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Područje integracije u trostrukom


Površina dijela plohe u prostoru

Odredite površinu onog dijela ravnine $ 6x+3y+2z-12=0$ koji se nalazi u prvom oktantu projicirajući zadani dio ravnine na $ yz$ - ravninu.

Rješenje.

Površina dijela glatke plohe $ z=f(x,y)$ iznad ograničenog područja $ D$ u $ xy$ -ravnini dana je s

$\displaystyle P=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left( \frac{\partial z}{\partial x}\right)
 ^{2}+\left( \frac{\partial z}{\partial y}\right) ^{2}} dx dy$. (4.3)

Ako želimo površinu računati preko projekcije na $ yz$ ravninu, samo u (4.3) zamijenimo varijable $ x$ i $ z$ . Odnosno, površina dijela glatke plohe $ x=f(y,z)$ iznad ograničenog područja $ D$ u $ yz$ -ravnini dana je s

$\displaystyle P=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left( \frac{\partial x}{\partial y}\right)
 ^{2}+\left( \frac{\partial x}{\partial z}\right) ^{2}} dy dz$.    

Odsječak ravnine $ \pi \dots 6x+3y+2z-12=0$ u prvom oktantu i njegova projekcija na $ yz$ ravninu prikazani su na slici 4.9.

Slika: Odsječak ravnine $ \pi \dots 6x+3y+2z-12=0$ u prvom oktantu i njegova projekcija na $ yz$ ravninu.
\begin{figure}\centering
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=sl25_dvostruki_inte...
...ig{file=sl26_dvostruki_integral1.eps,width=5cm}
\end{tabular}
\end{figure}

Zapišimo najprije jednadžbu ravnine $ \pi $ u obliku $ x=f(y,z)$ :

$\displaystyle x=2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{3}z$.    

Vrijedi

$\displaystyle \sqrt{1+\left( \frac{\partial x}{\partial y}\right)
 ^{2}+\left( ...
...1+\left( -\frac{1}{2}\right)
 ^{2}+\left( -\frac{1}{3}\right) ^{2}}=\frac{7}{6}$,    

pa je

$\displaystyle P$ $\displaystyle =\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left( \frac{\partial x}{\partial y}\rig...
...y dz=\int
 \limits_{0}^{4} dy\int\limits_{0}^{-\frac{3}{2}y+6}\frac{7}{6} dz$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{4} \frac{7}{6}z\underset{0}{\overset{-\frac{3}...
...imits_{0}^{4} \frac{7}{6}\left[ \left( -\frac{3}{2}
 y+6\right) -0\right]  dy$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{4}\left( -\frac{7}{4}y+7\right)  dy=\left( -\frac{7}{4}
 \frac{y^{2}}{2}+7y\right) \underset{0}{\overset{4}{\bigg\vert}}=14$.    


Volumen tijela, 2. primjer     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Područje integracije u trostrukom