×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Eliptične koordinate u dvostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Volumen tijela, 1. primjer


Površina ravninskog lika

Izračunajte površinu lika

$\displaystyle S=\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2 :
 \frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{4}\leq 1, y\geq 0\right\}$.    

Rješenje.

Površina područja $ S$ , prema [*][M2, poglavlje 4.2.1], računa se po formuli

$\displaystyle P(S)=\iint\limits_S   dx  dy$.    

Slika: Područje integracije $ S=\left \{(x,y)\in \mathbb{R}^2 : \frac {(x-2)^2}{9}+\frac {(y+1)^2}{4}\leq 1, y\geq 0\right \}$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl20_dvostruki_integral1.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

Budući je područje $ S$ (slika 4.6) određeno pravcem i elipsom koja nije centralna, prijeđimo na eliptične koordinate u pomaknutom koordinatnom sustavu:

$\displaystyle \frac{x-p}{a}=r\cos\varphi \quad\Rightarrow\quad x=p+ar\cos\varphi\quad\Rightarrow\quad x=2+3r\cos\varphi$   ,    

odnosno

$\displaystyle \frac{y-q}{b}=r\sin\varphi\quad\Rightarrow\quad y=q+br\sin\varphi\quad\Rightarrow\quad y=-1+2r\sin\varphi$   .    

Za ovakvu zamjenu varijabli Jakobijan je $ J=abr=6r$ pa je

$\displaystyle P(S)=\iint\limits_S   dx  dy= \iint\limits_{S_{\varphi r}} r  ...
..._{\varphi_A}^{\varphi_B}  d\varphi\int\limits_{r_{pravca}}^{r_{elipse}} r  dr$.    

Jednadžba elipse je

$\displaystyle \frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{4}=1\quad\Rightarrow\quad r_{elipse}=1$,    

a jednadžba pravca je

$\displaystyle y=0\quad\Rightarrow\quad -1+2r\sin\varphi=0\quad\Rightarrow\quad r_{pravca}=\frac{1}{2\sin\varphi}$.    

Još nam trebaju granične vrijednosti za $ \varphi$ . Izračunajmo najprije presječne točke $ A$ i $ B$ elipse i pravca. Dobijemo ih rješavanjem sustava

$\displaystyle \left\{ 
 \begin{array}{c}
 \frac{(x-2)^{2}}{9}+\frac{(y+1)^{2}}{4}=1,  
 y=0.
 \end{array}
 \right.$    

Iz $ (x-2)^{2}=\frac{27}{4}$ slijedi $ x_{1,2}=2\pm \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , pa su presječne točke $ A\left(2+\frac{3\sqrt 3}{2},0\right)$ i $ B\left(2-\frac{3\sqrt 3}{2},0\right)$ . Za vrijednosti $ \varphi _A$ i $ \varphi _B$ vrijedi

$\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \varphi _{A}$ $\displaystyle =\frac{\sin \varphi _{A}}{\cos \varphi _{A}}=\frac{\frac{
 y_{A}+...
...{3}
 }{2}-2}{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow  \varphi _{A}=\frac{\pi }{6},$    
$\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \varphi _{B}$ $\displaystyle =\frac{\frac{y_{B}+1}{2}}{\frac{x_{B}-2}{3}}=\frac{\frac{0+1
 }{2...
...{3}}{2}-2}{3}}=-\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \
 \varphi _{A}=\frac{5\pi }{6}$.    

Primijetimo da vrijednosti $ \varphi _A$ i $ \varphi _B$ nisu kutovi koje dužine $ \overline{O^{\prime} A}$ odnosno $ \overline{O^{\prime}B}$ zatvaraju s pozitivnim dijelom osi $ O^{\prime } x$ . Sada je

$\displaystyle P(S)$ $\displaystyle = \int\limits_{\frac{\pi }{6}}^{\frac{5\pi }{6}} d\varphi
 \int\...
...t)
 \underset{\frac{1}{2\sin \varphi}}
 {\overset{1}
 {\bigg\vert}}
  d\varphi$    
  $\displaystyle =\int\limits_{\frac{\pi }{6}}^{\frac{5\pi }{6}}\left( 3-\frac{3}{...
...hi \right) 
 \underset{\frac{\pi}{6}}
 {\overset{\frac{5\pi}{6}}
 {\bigg\vert}}$    
  $\displaystyle = 3\frac{5\pi }{6}-3\frac{\pi }{6}+\frac{3}{4}\mathop{\mathrm{ctg...
...mits \frac{5\pi }{6}-
 \frac{3}{4}\mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits \frac{\pi }{6}$    
  $\displaystyle =2\pi -\frac{3\sqrt{3}}{4}-\frac{3\sqrt{3}}{4}=2\pi -\frac{3\sqrt{3}}{2}$   .    


Eliptične koordinate u dvostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Volumen tijela, 1. primjer