×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Polarne koordinate u dvostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Površina ravninskog lika


Eliptične koordinate u dvostrukom integralu

Integral $ \displaystyle \iint\limits_{S} \sqrt
{4-\frac{x^2}{4}-y^2}  dx  dy$ izrazite u eliptičkim koordinatama. Izračunajte integral ako je $ S$ dio prstena omeđen elipsama $ \displaystyle \frac{x^2}{4}+y^2=1$ i $ \displaystyle \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ u prvom kvadrantu.

Rješenje.

Područje integracije $ S$ prikazano je na Slici 4.5. Uvedimo nove varijable $ \varphi$ i $ r$ supstitucijom

$\displaystyle x=ar\cos\varphi =2r\cos\varphi$,$\displaystyle \quad\quad y=br\sin\varphi =r\sin\varphi$. (4.2)

Pri tom su $ a=2$ i $ b=1$ poluosi manje elipse na koordinatnim osima (isto tako smo za $ a$ i $ b$ mogli uzeti i poluosi veće elipse). Izračunajmo Jakobijan [*][M2, teorem 4.2] za $ n=2$ i za eliptične koordinate.

$\displaystyle J=\begin{vmatrix}
 \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial...
... br\cos \varphi 
 \end{vmatrix}
 =abr\cos ^{2}\varphi +abr\sin ^{2}\varphi =abr$    

Dakle, za $ a=2$ i $ b=1$ Jakobijan je $ 2r$ .

Slika: Područje integracije $ S=\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:0\le \varphi\le \frac{\pi}{2},\quad 1\le r\le 2\}$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl19_dvostruki_integral.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

Trebamo pronaći jednadžbe dviju rubnih elipsa u novim, eliptičkim koordinatama:

$\displaystyle \frac{x^2}{4}+y^2=1\quad\Rightarrow \quad\frac{4r^2\cos^2\varphi}{4}
 +r^2\sin^2\varphi=1\quad\Rightarrow \quad r^2=1\quad\Rightarrow \quad r=1,$    
$\displaystyle \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1\quad\Rightarrow \quad\frac{4r^2\co...
...c{r^2\sin^2\varphi}{4}=1\quad\Rightarrow \quad r^2=4\quad\Rightarrow \quad r=2.$    

Prema tome, područje integracije dano je s

$\displaystyle S=\{(r,\varphi)\in\mathbb{R}^2:0\le \varphi\le \frac{\pi}{2},\quad 1\le r\le 2\}$.    

Konačno, imamo

$\displaystyle \iint\limits_{S}\sqrt{4-\frac{x^{2}}{4}-y^{2}} dx dy$ $\displaystyle =\int\limits_{0}^{
 \frac{\pi }{2}}d\varphi \int\limits_{1}^{2}\sqrt{4-\frac{4r^{2}\cos
 ^{2}\varphi }{4}-r^{2}\sin ^{2}\varphi } 2r dr$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}d\varphi \int\limits_{1}^{2}\sqr...
... $2$  \hline
 $t$ & $\sqrt{3}$ & $0$
 \end{tabular}
 \end{array}
 \right\}$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}d\varphi \int\limits_{\sqrt{3}
 ...
...i
 \left( -2\frac{t^{3}}{3}\right) \underset{\sqrt{3}}{\overset{0}{\bigg\vert}}$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{2}}\left( 0+\frac{2}{3}3\sqrt{3}\ri...
...\overset{\frac{\pi }{2}}{\bigg\vert}}
 =2\sqrt{3}\frac{\pi }{2}-0=\pi \sqrt{3}.$    


Polarne koordinate u dvostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Površina ravninskog lika