×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Sferne koordinate u trostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Koordinate težišta homogenog tijela


Volumen tijela

Izračunajte uz pomoć trostrukog integrala volumen tijela omeđenog plohama

a)
$ \displaystyle 2z=x^{2}+y^{2}$ i $ \displaystyle y+z=4$ ,

b)
$ \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^2=a^{2}$ i $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ izvan stošca.

Rješenje.

a)
Tijelo omeđeno paraboloidom $ \displaystyle 2z=x^{2}+y^{2}$ i ravninom $ \displaystyle y+z=4$ prikazano je na slici 4.14.

Slika: Tijelo omeđeno paraboloidom $ \displaystyle 2z=x^{2}+y^{2}$ i ravninom $ \displaystyle y+z=4$ , i njegova projekcija na $ xy$ ravninu.
\begin{figure}\centering
\begin{tabular}{cc}
\epsfig{file=sl31_trostruki_inte...
...{file=sl32_trostruki_integral1.eps, width=5cm}
\end{tabular}
\end{figure}
Odredimo projekciju tijela na $ xy$ ravninu. Iz

  $\displaystyle z =-y+4$    
  $\displaystyle 2z =x^{2}+y^{2}$    

izjednačavanjem $ z=z$ dobijemo

$\displaystyle 2\left( -y+4\right) =x^{2}+y^{2}$,    

odnosno

$\displaystyle x^{2}+\left( y+1\right) ^{2}=9.$    

Ovo je jednadžba kružnice polumjera $ 3$ sa središtem $ S\left( 0,-1\right)$ . Uvedimo pomaknute cilindrične koordinate:

  $\displaystyle x=r\cos\varphi$   ,    
  $\displaystyle y+1 =r\sin \varphi$   ,    
  $\displaystyle z=z$.    

Vrijedi $ J=r$ , $ \varphi \in \left[ 0,2\pi \right] $ , $ r\in \left[ 0,3\right] $ i

  $\displaystyle \frac{x^{2}+y^{2}}{2} \leq z\leq 4-y \Rightarrow$    
  $\displaystyle \Rightarrow\frac{r^{2}\cos ^{2}\varphi +\left( -1+r\sin \varphi \right) ^{2}}{2} \leq z\leq 4-\left( -1+r\sin \varphi \right) \Rightarrow$    
  $\displaystyle \Rightarrow\frac{r^{2}\cos ^{2}\varphi +1-2r\sin \varphi +r^{2}\sin ^{2}\varphi }{2} \leq z\leq 5-r\sin \varphi \Rightarrow$    
  $\displaystyle \Rightarrow\frac{r^{2}+1-2r\sin \varphi }{2} \leq z\leq 5-r\sin \varphi.$    

Volumen je jednak

$\displaystyle V$ $\displaystyle =\iiint\limits_{V} dx dy dz=\int\limits_{0}^{2\pi } d\varphi
...
...frac{r^{2}+1-2r\sin \varphi 
 }{2}}{\overset{5-r\sin \varphi }{\bigg\vert}} dr$    
  $\displaystyle =\int\limits_{0}^{2\pi } d\varphi \int\limits_{0}^{3}r\left( 5-r...
...,d\varphi \int\limits_{0}^{3}\left( \frac{9}{2}
 r-\frac{1}{2}r^{3}\right)  dr$    
  $\displaystyle =\varphi \underset{0}{\overset{2\pi }{\bigg\vert}}\left( \frac{9r...
...\bigg\vert}}=2\pi \left( 
 \frac{81}{4}-\frac{81}{8}-0\right) =\frac{81\pi }{4}$.    

b)
Tijelo omeđeno zadanim stošcem i sferom za $ a=4$ je prikazano na slici 4.15.

Slika: Tijelo omeđeno sferom $ \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^2=4$ i stošcem $ \displaystyle z^{2}=x^{2}+y^{2}$ (izvan stošca).
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=sl33_trostruki_integral.eps, width=6cm}
\end{figure}

Uvedimo sferne koordinate

$\displaystyle x$ $\displaystyle =r\sin \Theta \cos \varphi$   ,    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =r\sin \Theta \sin \varphi$   ,    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =r\cos \Theta$   .    

Vrijedi $ J=r^{2}\sin \Theta $ , $ \varphi \in \left[ 0,2\pi \right] $ , i $ r\in
\left[ 0,a\right] $ . Presjek stošca $ z^{2}=x^{2}+y^{2}$ i ravnine $ x=0$ ( $ yz$ koordinatne ravnine) čine pravci $ z=-y$ i $ z=y$ , pa je $ \Theta \in
\left[ \frac{\pi }{4},\frac{3\pi }{4}\right] $ . Volumen je

$\displaystyle V$ $\displaystyle =\iiint\limits_{V} dx dy dz=\iiint\limits_{V} r^{2}\sin \Thet...
...pi }{4}}^{\frac{3\pi }{4}}\sin \Theta  d\Theta
 \int\limits_{0}^{a} r^{2} dr$    
  $\displaystyle =\varphi \underset{0}{\overset{2\pi }{\bigg\vert}}\left( -\cos \T...
... }{4}+\cos \frac{\pi }{4}\right) \frac{a^{3}}{3}=
 \frac{2\pi \sqrt{2}}{3}a^{3}$.    


Sferne koordinate u trostrukom     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Koordinate težišta homogenog tijela