×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Volumen tijela     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Integral ovisan o parametru


Koordinate težišta homogenog tijela

Izračunajte koordinate težišta homogenog stošca visine $ h$ i radijusa baze $ R$ .

Rješenje.

Odredimo najprije jednadžbu stošca. Opća jednadžba centralnog stošca je $ \displaystyle x^2+y^2=az^2$ . Iz $ z=h$ i $ \displaystyle x^2+y^2=R^2$ dobijemo $ \displaystyle ah^2=R^2$ , odnosno $ a=\left(\displaystyle \frac{R}{h}\right)^2$ . Prema tome, jednadžba zadanog stošca je

$\displaystyle x^2+y^2=\left(\frac{R}{h}\right)^2z^2$.    

Prema [*][M2, poglavlje 4.5], koordinate težišta su dane sa

$\displaystyle \bar x=\frac{M_{yz}}{m},\qquad \bar y=\frac{M_{xz}}{m},\qquad \bar z=\frac{M_{xy}}{m}$,    

gdje su $ M_{yz}$ , $ M_{xz}$ i $ M_{xy}$ momenti stošca oko koordinatnih ravnina. Zbog simetrije težište leži na osi $ z$ , pa je $ \bar x=0$ i $ \bar y=0$ .

Stožac ima konstantnu gustoću, što znači da je njegova masa jednaka umnošku gustoće i volumena

$\displaystyle m = \iiint\limits_V \rho dV =\rho \iiint\limits_V dV =\rho \frac{hR^2\pi}{3}$   ,    

a moment oko koordinatne ravnine $ xy$

$\displaystyle M_{xy}=\iiint\limits_V z\rho  dV=\rho\iiint\limits_V z  dV$.    

Prema tome je

$\displaystyle \bar{z}=\frac{M_{xy}}{m}=\frac{\rho \iiint\limits_{V}z dV}{\rho
 \iiint\limits_{V}dV}=\frac{\iiint\limits_{V}z dV}{\iiint\limits_{V}dV}$.    

Uvedimo cilindrične koordinate

$\displaystyle x$ $\displaystyle =r\cos \varphi$   ,    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =r\sin \varphi$   ,    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =z$.    

Vrijedi

$\displaystyle \iiint\limits_{V}z dV$ $\displaystyle =\iint\limits_{V_{xy}} dx dy\int\limits_{\frac{h}{
 R}\sqrt{x^{...
...^{2\pi } d\varphi
 \int\limits_{0}^{R}r dr\int\limits_{\frac{h}{R}r}^{h}z dz$    
  $\displaystyle =\varphi \underset{0}{\overset{2\pi }{\bigg\vert}}\int\limits_{0}...
...t\limits_{0}^{R}r\left( \frac{h^{2}}{2}-\frac{h^{2}r^{2}}{
 2R^{2}}\right)  dr$    
  $\displaystyle =\pi h^{2}\int\limits_{0}^{R}\left( r-\frac{r^{3}}{R^{2}}\right) ...
...c{r^{2}}{2}-\frac{r^{4}}{4R^{2}}\right) \underset{0}{\overset
 {R}{\bigg\vert}}$    
  $\displaystyle =\pi h^{2}\left( \frac{R^{2}}{2}-\frac{R^{4}}{4R^{2}}
 -0\right) =\frac{h^{2}R^{2}\pi }{4}$.    

Dakle,

$\displaystyle \bar{z}=\frac{\frac{h^{2}R^{2}\pi }{4}}{\frac{hR^{2}\pi }{3}}=\frac{3h}{4}$,    

odnosno, koordinate težišta su

$\displaystyle T=\left(0,0,\frac{3h}{4}\right)$.    


Volumen tijela     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Integral ovisan o parametru