×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Lokalni ekstremi funkcija triju     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Ekstremi na zatvorenom području,


Ekstremi na zatvorenom području, 1. primjer

Odredite globalne ekstreme funkcije

$\displaystyle f(x,y)=x^2-2y^2+4xy-6x-1$    

na skupu $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\ge0,y\ge0,x+y\le3\}$ .

Rješenje.

Dio plohe $ \displaystyle z=x^2-2y^2+4xy-6x-1$ nad zatvorenim područjem $ D$ prikazan je na slici 3.10.

Slika: Ploha $ \displaystyle z=x^2-2y^2+4xy-6x-1$ nad zatvorenim područjem $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x\ge0,y\ge0,x+y\le3\}$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl10_ekstremi.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

U ovakvim zadacima, budući da tražimo samo globalne ekstreme, nećemo provjeravati dovoljne uvjete za postojanje ekstrema funkcije, već ćemo izračunati sve stacionarne točke funkcije nad zadanim zatvorenim područjem, i uspoređivanjem funkcijskih vrijednosti u tim točkama izdvojiti točke globalnog minimuma i maksimuma. Pronađimo najprije stacionarne točke funkcije $ f$ na cijelom području definicije. Rješavanjem sustava

$\displaystyle f_x$ $\displaystyle =2x+4y-6=0$    
$\displaystyle f_y$ $\displaystyle =4x-4y=0$    

dolazimo do točke $ T_1(1,1)$ . Zanimljiva nam je jer se nalazi unutar područja $ D$ , inače bismo je isključili iz promatranja. Pronađimo zatim točke ekstrema na rubovima područja $ D$ . Kandidati za ekstrem su naravno i točke $ T_2(3,0)$ , $ T_3(0,3)$ i $ T_4(0,0)$ .
a)
Promotrimo segment $ y=0$ , $ x\in[0,3]$ (označimo ga sa $ a$ ). Vrijedi

$\displaystyle f(x,0)=f(x)=x^2-6x-1$,    

pa $ f$ na tom segmentu možemo promatrati kao funkciju jedne varijable. Iz $ f'(x)=2x-6=0$ dobivamo $ x=3$ , što znači da je rubna točka $ T_2(3,0)$ jedina stacionarna točka funkcije $ f=f(x)$ nad segmentom $ a$ .
b)
Označimo sa $ b$ segment $ x=0$ , $ y\in[0,3]$ . Na njemu vrijedi

$\displaystyle f(0,y)=f(y)=-2y^2-1$,    

pa ponovo ekstreme funkcije $ f$ nad $ b$ možemo tražiti uz pomoć alata za računaje ekstrema funkcije jedne varijable [*][M1, poglavlje 5.7]. Kako iz $ f'(y)=-4y=0$ slijedi $ y=0$ , zaključujemo da ni unutar segmenta $ b$ nema stacionarnih točaka funkcije $ f$ .

c)
Preostao je rub $ c$ određen s $ x\in[0,3]$ , $ y=3-x$ . Na njemu vrijedi

$\displaystyle f(x,y)=f(x, 3-x)=x^2-2(3-x)^2+4x(3-x)-6x-1=-5x^2+18x-19$.    

Iz $ f'(x)=-10x+18=0$ slijedi $ x=1.8$ i $ y=3-1.8=1.2$ . Dakle, točka $ T_5(1.8,1.2)$ je stacionarna točka funkcije $ f$ nad segmentom $ c$ .
Prikažimo sada dobivene rezultate u preglednoj tablici:

$\displaystyle \begin{tabular}{c\vert c}
 $T(x,y)$ & $f(T)$ 
 \hline
 $T_1(1,...
...3)$ & $-19$ 
 $T_4(0,0)$ & $-1$ 
 $T_5(1.8,1.2)$ & $-2.8$
 \end{tabular}$    

Budući da su navedene točke jedini kandidati za točke minimuma i maksimuma, a da globalni ekstremi moraju postojati (funkcija je neprekidna nad $ D$ ), očito je da $ f$ u $ T_3(0,3)$ ima globalni minimum, a u $ T_4(0,0)$ globalni maksimum nad područjem $ D$ .


Lokalni ekstremi funkcija triju     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Ekstremi na zatvorenom području,