×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Primjena ekstrema, 2. primjer     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Ekstremi na zatvorenom području,


Lokalni ekstremi funkcija triju varijabla

Izračunajte lokalne ekstreme funkcije

$\displaystyle u(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-xy+x-2z$.    

Rješenje.

Funkcija $ u$ triju varijabla je beskonačno puta diferencijabilna na $ D=\mathbb{R}^3$ , a njene parcijalne derivacije prvog reda su $ u_x=2x-y+1$ , $ u_y=2y-x$ i $ u_z=2z-2$ . Rješavanjem sustava

$\displaystyle u_x$ $\displaystyle =2x-y+1=0$    
$\displaystyle u_y$ $\displaystyle =2y-x=0$    
$\displaystyle u_z$ $\displaystyle =2z-2=0$    

dobivamo $ x=-\frac{2}{3}$ , $ y=-\frac{1}{3}$ i $ z=1$ , što znači da je u točki $ T(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1)$ ispunjen nužan uvjet ekstrema [*][M2, teorem 3.7] pa je $ T$ stacionarna točka funkcije $ u$ .

Provjerimo dovoljne uvjete za postojanje lokalnog ekstrema funkcije $ u$ u točki $ T$ . Izračunajmo najprije njene derivacije drugog reda.

$\displaystyle u_{xx}$ $\displaystyle =2 \hspace{0.3 cm}u_{xy}=-1\hspace{0.3 cm}u_{xz}=0$    
$\displaystyle u_{yx}$ $\displaystyle =-1 \hspace{0.3 cm}u_{yy}=2\hspace{0.3 cm}u_{yz}=0$    
$\displaystyle u_{zx}$ $\displaystyle =0 \hspace{0.3 cm}u_{zy}=0\hspace{0.3 cm}u_{zz}=2$    

Dakle, u točki $ T$ vrijedi

$\displaystyle \Delta_1(T)=2$,    

$\displaystyle \Delta_2(T)=
 \begin{vmatrix}
 2 & -1  
 -1 & 2 
 \end{vmatrix}=3>0$,    

$\displaystyle \Delta_3(T)=
 \begin{vmatrix}
 2 & -1 & 0  
 -1 & 2 & 0  
 0 & 0 & 2
 \end{vmatrix}=6>0$,    

pa po teoremu [*][M2, teorem 3.8] zaključujemo da je $ T(-\frac{2}{3},-\frac{1}{3},1)$ točka lokalnog minimuma funkcije $ u$ .


Primjena ekstrema, 2. primjer     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Ekstremi na zatvorenom području,