×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Ekstremi na zatvorenom području,     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Problem vezanog ekstrema


Ekstremi na zatvorenom području, 2. primjer

Odredite najveću i najmanju vrijednost funkcije $ %\begin{equation*}
f(x,y)=x^2-y^2
$ ako je $ x^2+y^2\le 1$ .

Rješenje.

Dio plohe $ \displaystyle z=x^2-y^2$ nad zatvorenim područjem $ x^2+y^2\le 1$ prikazan je na slici 3.11.

Slika: Ploha $ \displaystyle z=x^2-y^2$ nad zatvorenim područjem $ D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x^2+y^2\le 1\}$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl11_ekstremi.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

Rješavanjem sustava

$\displaystyle z_x$ $\displaystyle =2x=0$    
$\displaystyle z_y$ $\displaystyle =-2y=0$    

dolazimo do stacionarne točke $ O(0,0)$ funkcije $ f$ . Vrijedi $ f(0,0)=0$ . Provjerimo što se događa s funkcijskim vrijednostima na na rubu zadanog područja, tj. na kružnici $ x^2+y^2=1$ . Kao i u prethodnom primjeru, funkciju $ f$ nad kružnicom prikazat ćemo kao funkciju jedne varijable, te ispitivati postojanje ekstrema alatima za ispitivanje ekstrema funkcije jedne varijable. Izvršimo zamjenu

$\displaystyle x$ $\displaystyle =\cos t,$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\sin t$   ,$\displaystyle \hspace{0.5cm}0\le t<2\pi.$    

Na ovaj način sve točke kružnice zadane su jednim parametrom $ t$ .

Izrazom $ f(x,y)=x^2-y^2=\cos ^2t-\sin ^2t=\cos 2t=f(t)$ , $ 0\le t<2\pi$ , zadane su funkcijske vrijednosti funkcije $ f$ na kružnici.

Iz $ \displaystyle \frac{df}{dt}=-2\sin 2t=0$ , $ 0\le t<2\pi$ , dobivamo sljedeće točke:

$\displaystyle 2t$ $\displaystyle =0 \Rightarrow t=0\Rightarrow S_1(1,0), f(1,0)=1$    
$\displaystyle 2t$ $\displaystyle =\pi \Rightarrow t=\frac{\pi}{2}\Rightarrow S_2(0,1), f(0,1)=-1$    
$\displaystyle 2t$ $\displaystyle =2\pi \Rightarrow t=\pi\Rightarrow S_3(-1,0), f(-1,0)=1$    
$\displaystyle 2t$ $\displaystyle =3\pi \Rightarrow t=\frac{3\pi}{2}\Rightarrow S_4(0,-1), f(0,-1)=-1$    

Vidimo da funkcija $ f$ ima najveću vrijednost $ 1$ u točkama $ S_1$ i $ S_3$ , a najmanju vrijednost $ -1$ u točkama $ S_2$ i $ S_4$ .


Ekstremi na zatvorenom području,     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Problem vezanog ekstrema