×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Ekstremi na zatvorenom području,     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena vezanog ekstrema, 1.


Problem vezanog ekstrema

Odredite ekstreme funkcije

$\displaystyle f(x,y)=x+2y$    

uz uvjet $ x^2+y^2=5$ .

Rješenje.

Dio plohe $ \displaystyle z=x+2y$ uz uvjet $ x^2+y^2=5$ prikazan je na Slici 3.12.

Slika 3.12: Dio plohe $ \displaystyle z=x+2y$ uz uvjet $ x^2+y^2=5$ .
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl12_ekstremi.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}
Rješavamo problem vezanog ekstrema

\begin{displaymath}
\begin{cases}
f(x,y)=x+2y\to \min,\max &\text{}\\
\varphi (x,y)=x^2+y^2-5=0&\text{}
\end{cases}
\end{displaymath}

Pridružena Lagrangeova funkcija ( [*][M2, poglavlje 3.12]) je

$\displaystyle L(x,y,\lambda )=x+2y+\lambda (x^2+y^2-5)$,    

a nuždan uvjet ekstrema glasi

$\displaystyle L'_x$ $\displaystyle =1+2\lambda x=0$,    
$\displaystyle L'_y$ $\displaystyle =2+2\lambda y=0$,    
$\displaystyle L'_{\lambda}$ $\displaystyle =x^2+y^2-5=0$.    

Iz prve dvije jednadžbe dobijemo $ \displaystyle x=-\frac{1}{2\lambda}$ i $ \displaystyle y=-\frac{1}{\lambda}$ . Uvrštavanjem u treću jednadžbu dobijemo

$\displaystyle \frac{1}{4\lambda ^2}+\frac{1}{\lambda ^2}-5=0\quad\Rightarrow\quad \lambda_1=\frac{1}{2}$,$\displaystyle \quad \lambda_2=-\frac{1}{2}$.    

Dakle, nuždan uvjet zadovoljavaju točke $ T_1(-1,-2)$ i $ T_2(1,2)$ . Budući da je

$\displaystyle \delta (T)=\begin{vmatrix}L''_{xx} & L''_{xy} 
 L''_{xy} & L''_...
...d{vmatrix}=\begin{vmatrix}2\lambda & 0 
 0 & 2\lambda\end{vmatrix}=4\lambda^2$,    

uvrštavanjem odgovarajuće vrijednosti od $ \lambda$ za točke $ T_1$ i $ T_2$ dobije se $ \delta (T_1)=\delta (T_2)=1>0$ , pa zaključujemo da u obje točke funkcija $ f$ ima vezani ekstrem, i to lokalni minimum u $ T_1$ jer je $ L''_{xx}(T_1)=1>0$ i lokalni maksimum u $ T_2$ jer je $ L''_{xx}(T_2)=-1<0$ .


Ekstremi na zatvorenom području,     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena vezanog ekstrema, 1.