×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Totalni diferencijal implicitno zadane     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjer primjene tangencijalnih ravnina


Tangencijalna ravnina i normala

Odredite tangencijalnu ravninu i normalu na plohu $ \displaystyle z=x^2+y^2$ u točki $ \displaystyle T(1,-2,z_0)$ .

Rješenje.

Budući da točka $ T$ pripada zadanoj plohi vrijedi $ \displaystyle z_0=1+(-2)^2=5$ , tj. točka $ T$ ima koordinate $ \displaystyle T(1,-2,5)$ .

Prema fomuli za jednadžbu tangencijalne ravnine na plohu $ z=f(x,y)$ u točki $ \displaystyle \left( x_0,y_0\right)$ [*][M2, poglavlje 3.7]

$\displaystyle z-z_0=\frac{\partial f}{\partial x}\left( x_0,y_0\right)\left( x-x_0\right)+\frac{\partial f}{\partial y}\left( x_0,y_0\right)\left( y-y_0\right)$    

slijedi

$\displaystyle z-5=2(x-1)+(-4)(y+2)$,    

tj. tražena tangencijalna ravnina na zadani paraboloid (slika 3.6) ima jednadžbu

$\displaystyle 2x-4y-z-5=0.$    

Slika: Tangencijalna ravnina na plohu $ \displaystyle z=x^2+y^2$ u točki $ \displaystyle T(1,-2,5)$
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl6_tangencijalna.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

Jednadžba normale na plohu $ z=f(x,y)$ u točki $ \displaystyle \left( x_0,y_0\right)$ plohe dana je s

$\displaystyle \frac{x-x_0}{\frac{\partial f}{\partial x}\left( x_0,y_0\right)}=\frac{y-y_0}{\frac{\partial f}{\partial y}\left( x_0,y_0\right)}=\frac{z-z_0}{-1}.$    

pa je tražena normala

$\displaystyle \frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-4}=\frac{z-5}{-1}.$    


Totalni diferencijal implicitno zadane     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjer primjene tangencijalnih ravnina