×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Primjer primjene tangencijalnih ravnina     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena ekstrema, 1. primjer


Lokalni ekstremi funkcije dviju varijabla

Odredite lokalne ekstreme funkcija:

a)
$ \displaystyle f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ ,
b)
$ \displaystyle f(x,y)=e^{x-y}(x^2-2y^2)$ .

Rješenje.

Lokalne ekstreme određivat ćemo prema postupku opisanom u [*][M2, poglavlje 3.10].

a)
Odredimo najprije parcijalne derivacije prvog reda funkcije. Vrijedi:

$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=2y-6x$    i  $\displaystyle \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=2x-4y$.    

Prema nužnom uvjetu postojanja ekstrema [*][M2, teorem 3.7] mora biti

$\displaystyle y-3x$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle x-2y$ $\displaystyle =0.$    

Rješenje sustava je stacionarna točka $ \displaystyle S(0,0)$ . Da bismo provjerili dovoljne uvjete ekstrema odredit ćemo parcijalne derivacije drugog reda funkcije $ f$ u točki $ S$ . Imamo

$\displaystyle \frac{\partial ^2f}{\partial x^2}\left( x,y\right)=-6, \quad \fra...
...t( x,y\right)=2, 
 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left( x,y\right)=-4,$    

odnosno

$\displaystyle \frac{\partial ^2f}{\partial x^2}\left( 0,0\right)=-6, \quad \fra...
...t( 0,0\right)=2, 
 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\left( 0,0\right)=-4.$    

Determinanta

$\displaystyle \Delta _{2}\left( x,y\right) =%
\begin{vmatrix}
\frac{\partial ...
...ht) & \frac{%
\partial ^{2}f}{\partial y^{2}}\left( x,y\right)
\end{vmatrix}$

u točki $ S(0,0)$ ima vrijednost

$\displaystyle \Delta _{2}\left( 0,0\right) =%
\begin{vmatrix}
-6 & 2 \\
2 & -4\end{vmatrix} =20.$

Kako je $ \displaystyle \Delta _2>0$ i $ \displaystyle \Delta _1=\frac{\partial ^2f}{\partial x^2}(0,0)=-6<0$ zaključujemo da zadana funkcija u točki $ \displaystyle S(0,0)$ postiže maksimalnu vrijednost $ \displaystyle z_{maks}=f(0,0)=10$ (slika 3.8).

Slika 3.8: Ploha $ \displaystyle z=2xy-3x^2-2y^2+10$
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl8_ekstremi.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}

b)
Deriviranjem funkcije $ f$ dobivamo dobivamo

$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ $\displaystyle = e^{x-y}(x^2+2x-2y^2),$    
$\displaystyle \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ $\displaystyle = e^{x-y}(2y^2-4y-x^2).$    

Da bismo odredili stacionarne točke moramo riješiti sljedeći sustav jednadžbi

$\displaystyle e^{x-y}(x^2+2x-2y^2)$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle e^{x-y}(2y^2-4y-x^2)$ $\displaystyle =0.$    

Sustav se svodi na

$\displaystyle x^2+2x-2y^2$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle 2y^2-4y-x^2$ $\displaystyle =0.$    

Rješenje sustava su dvije stacionarne točke: $ \displaystyle S_1(0,0)$ i $ \displaystyle
S_2(-4,-2)$ .

Da bismo provjerili dovoljne uvjete za dobivene točke odredit emo parcijalne derivacije drugog reda funkcije $ f$ . Vrijedi

$\displaystyle \frac{\partial ^2f}{\partial x^2}(x,y)$ $\displaystyle = e^{x-y}(x^2+4x-2y^2+2) ,$    
$\displaystyle \frac{\partial ^2f}{\partial x\partial y}(x,y)$ $\displaystyle = e^{x-y}(2y^2-4y-2x-x^2) ,$    
$\displaystyle \frac{\partial ^2f}{\partial y^2}(x,y)$ $\displaystyle = e^{x-y}(x^2-2y^2+8y-4) .$    

Za točku $ \displaystyle S_1$ je $ \displaystyle \Delta _{2}\left(S_1\right) =
\begin{vmatrix}
2 & 0 \\
0 & -4\end{vmatrix}=-8<0$ pa, prema [*][M2, teorem 3.8], u točki $ S_1$ funkcija $ f$ nema ekstrem.

Za točku $ S_2$ vrijedi

$\displaystyle \Delta _1 (-4,-2)$ $\displaystyle =\frac{\partial ^2f}{\partial x^2}(-4,-2)=-6e^{-2} <0$   i$\displaystyle \quad \Delta _{2}\left( -4,-2\right) = 
 \begin{vmatrix}
 -6e^{-2} & 8e^{-2}  
 8e^{-2} & -12e^{-2}
 \end{vmatrix}$    
  $\displaystyle =8e^{-4}.$    

pa funkcija $ f$ u točki $ S_2(-4,-2)$ postiže lokalni maksimum $ \displaystyle z_{maks}=f(-4,-2)=8e^{-2}$ (vidi sliku 3.9).

Slika 3.9: Ploha $ \displaystyle z=e^{x-y}(x^2-2y^2)$
\begin{figure}
\begin{center}
\epsfig{file=sl9_ekstremi.eps, width=8cm}
\end{center}
\end{figure}


Primjer primjene tangencijalnih ravnina     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena ekstrema, 1. primjer