×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Lokalni ekstremi funkcije dviju     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena ekstrema, 2. primjer


Primjena ekstrema, 1. primjer

U $ xy$ ravnini odredite točku $ T(x,y)$ za koju je zbroj kvadrata udaljenosti od pravaca $ x=0$ , $ y=0$ i $ x+2y-16=0$ najmanji.

Rješenje.

Neka je $ d_1$ udaljenost točke $ T$ od pravca $ x=0$ , $ d_2$ udaljenost točke $ T$ od pravca $ x+2y-16=0$ i $ d_3$ udaljenost točke $ T$ od pravca $ y=0$ . Tada vrijedi

$\displaystyle d_1=x, \quad d_2=\frac{\vert x+2y-16\vert }{\sqrt 5}, \quad d_3=y.$    

Funkcija kojoj trebamo izračunati ekstrem i koja zadaje zbroj kvadrata udaljenosti točke $ T$ od zadanih pravaca ima oblik

$\displaystyle z(x,y)=x^2+y^2+\frac{(x+2y-16)^2}{5}.$    

Nakon kvadriranja i stavljanja na zajednički nazivnik funkciju $ z$ možemo zapisati na sljedeći način

$\displaystyle z(x,y)=\frac{1}{5}(6x^2+9y^2+4xy-32x-64y+256).$    

Tražimo ekstreme funkcije $ z$ odnosno najprije njene stacionarne točke. U tu svrhu izračunajmo parcijalne derivacije funkcije $ z$ po varijablama $ x$ i $ y$ . Vrijedi

$\displaystyle z_x$ $\displaystyle = \frac{1}{5}(12x+4y-32),$    
$\displaystyle z_y$ $\displaystyle = \frac{1}{5}(18y+4x-64).$    

Rješavanjem sustava jednadžbi

$\displaystyle \frac{1}{5}(12x+4y-32)$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle \frac{1}{5}(18y+4x-64)$ $\displaystyle =0$    

dobivamo stacionarnu točku $ \displaystyle S\left(\frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)$ .

Budući da parcijalne derivacije drugog reda funkcije $ z$ u točki $ S$ imaju vrijednosti $ \displaystyle z_{xx}=\frac{12}{5}$ , $ \displaystyle z_{xy}=\frac{4}{5}$ i $ \displaystyle z_{yy}=\frac{18}{5}$ , slijedi

$\displaystyle \Delta _{2}\left( \frac{8}{5},\frac{16}{5}\right) =%
\begin{vmat...
...rac{12}{5} & \frac{4}{5} \\
\frac{4}{5} & \frac{18}{5}%
\end{vmatrix}%
=8>0$    i  $\displaystyle \Delta _1 \left( \frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)=\frac{12}{5}>0,$

pa je tražena točka minimuma funkcije $ z$ tj. točka ravnine $ xy$ , koja ispunjava uvjete zadatka, točka $ \displaystyle T\left(\frac{8}{5},\frac{16}{5}\right)$ .


Lokalni ekstremi funkcije dviju     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Primjena ekstrema, 2. primjer