previous up next
Natrag: Slobodan pad uz Gore: Matematika 2 PREDAVANJA   Naprijed: Definicija i osnovna  


ODREĐENI INTEGRAL

Za razliku od neodređenog integrala koji je skup funkcija (definicija 1.2, određeni integral je realan broj. Taj broj je dobiven iz podintegralne funkcije i intervala na kojem tu funkciju promatramo, a način na koji se računa, kao i njegove primjene, tema su ovog poglavlja. Premda su, dakle, neodređeni i određeni integral dva različita matematička objekta, među njima postoji jaka veza.Poglavlja


previous up next
Natrag: Slobodan pad uz Gore: Matematika 2 PREDAVANJA   Naprijed: Definicija i osnovna