×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Simpsonova formula     Numeričko integriranje     Programi


Richardsonova ekstrapolacija

Pojam Richardsonova ekstrapolacija označava klasu metoda kojima se pomoću približnog računa s manje koraka postiže veća točnost. Kod numeričkog računanja integrala, Richardsonova ekstrapolacija je jednostavan način za ocjenu pogreške.

Metoda se sastoji u sljedećem: ako smo numerički izračunali integral $ J_n$ i integral $ J_{2n}$ koristeći dvostruko više točaka te ako se u pripadnoj ocjeni ostatka javlja član $ (\Delta x)^m$ , onda je pogreška kod računanja $ J_{2n}$ približno manja od broja

$\displaystyle E=\frac{n^m}
{(2n)^m-n^m} (J_{2n}-J_n).
$

Drugim riječima, ako je $ E>0$ , onda je približno

$\displaystyle \int\limits _a^bf(x) dx\in[J_{2n},J_{2n}+E],
$

a ako je $ E\leq 0$ , onda je približno

$\displaystyle \int\limits _a^bf(x) dx\in[J_{2n}+E,J_{2n}].
$

Kod dokazivanja ovih formula pretpostavljamo da postoji broj $ \omega$ takav da je

$\displaystyle <tex2html_comment_mark>202 I_n=I+R_n, \qquad R_n=\omega (\Delta x)^m$ (2.15)

za svaki $ \Delta x$ . Ova pretpostavka nije uvijek točno ispunjena, no u velikom broju slučajeva možemo smatrati da ona vrijedi. Na primjer, kod trapezne formule je $ M (b-a)/12$ (teorem 2.6) pa pretpostavka (2.15) znači da možemo uzeti (približno) isti $ \omega$ za različite vrijednosti od $ \Delta x$ . Koristeći pretpostavku imamo

$\displaystyle R_{n}$ $\displaystyle =I-I_n =\omega (\Delta x)^m =\omega  \left(\frac{b-a}{n}\right)^m,$    
$\displaystyle R_{2n}$ $\displaystyle =I-I_{2n} =\omega (\Delta x/2)^m =\omega  \left(\frac{b-a}{2n}\right)^m.$    

Dakle,

$\displaystyle I_{2n}-I_{n}=\omega (b-a)^m \left(\frac{1}{n^m}-\frac{1}{(2n)^m}\right)
$

pa je

$\displaystyle \omega = \frac{n^m (2n)^m}{(b-a)^m} \frac{I_{2n}-I_n}{(2n)^m-n^m},
$

što konačno daje

$\displaystyle R_{2n}\approx E = \frac{n^m} {(2n)^m-n^m} (J_{2n}-J_n).
$

Primjer 2.25  
a)
Ocijenimo pogrešku u integralu $ J_4$ iz primjera 2.23. Da bi primijenili Richardsonovu formulu, treba nam $ J_2$ , pri čemu možemo koristiti istu tablicu. Trapezna formula (2.11) za $ n=2$ daje

$\displaystyle J_2=\frac{\pi}{4}  \big( \frac{y_0}{2}+y_2+\frac{y_4}{2} \big)\approx
1.209960
$

pa je

$\displaystyle E=\frac{2^2}{4^2-2^2} (J_4-J_2)=
\frac{1}{3} (1.211051-1.209960)\approx 0.000363666.
$

Dakle, za zadani integral (2.10) vrijedi

$\displaystyle I\in[1.211051, 1.211051+0.000363666]=[1.211051, 1.211414].
$

b)
Ocijenimo pogrešku u integralu $ J_4$ iz primjera 2.24. Koristeći tablicu iz primjera 2.23, Simpsonova formula (2.14) za $ n=2$ daje

$\displaystyle J_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{4}  (y_0+4 y_2+y_4)\approx
1.220581,
$

pa je

$\displaystyle E=\frac{2^4}{4^4-2^4} (J_4-J_2)=
\frac{1}{15} (1.211415-1.220581)=-0.000611066.
$

Dakle, za integral (2.10) vrijedi

$\displaystyle I\in[1.211415-0.000611066, 1.211415]
=[1.210803, 1.211415].
$

Zadatak 2.12   Izračunajte $ \displaystyle \int_0^4 e^{-x^2} dx$ pomoću trapezne i Simpsonove formule za $ n=8$ , a pogreške ocijenite Richardsonovom ekstrapolacijom.


Simpsonova formula     Numeričko integriranje     Programi