×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Numeričko integriranje     Numeričko integriranje     Trapezna formula


Eliptički integrali

Eliptički integrali su važna klasa integrala koji nisu elementarno rješivi, a na koji se svode mnoge tehničke primjene. Općenito, eliptički integrali prvog tipa su integrali oblika

$\displaystyle \int\limits _0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}} dx=
\int\limits _0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-k^2\cos^2 x}} dx,
$

a eliptički integrali drugog tipa su integrali oblika

$\displaystyle \int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2\sin^2 x} dx=
\int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2\cos^2 x} dx,
$

pri čemu je $ k^2 < 1$ . Dokažimo jednakosti u gornjim formulama:

$\displaystyle \int\limits _0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-k^2\cos^2 x}} dx$ $\displaystyle =\int\limits _0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 (x+\pi/2)}} dx$    
  $\displaystyle =\left\{ \begin{aligned}t&=x+\pi/2,  dt&= dx, \end{aligned}...
...rray}{c\vert c\vert c} x & 0 &\pi/2 \hline t& \pi/2 & 0 \end{array} \right\}$    
  $\displaystyle =\int\limits _{-\pi/2}^{0} \frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}} dt =\int\limits _0^{\pi/2}\frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}} dt,$    

pri čemu zadnja jednakost vrijedi zbog parnosti podintegralne funkcije. U jednakost gornjih integrala se lako možete uvjeriti i grafički, odnosno tako što ćete podintegralne funkcije nacrtati pomoću programa NetPlot.

Promotrimo parametarski zadanu elipsu

$\displaystyle x=2\cos t, \qquad y=\sin t, \qquad t\in[0,2\pi].
$

Opseg te elipse je prema poglavlju 2.6.2 jednak

$\displaystyle S$ $\displaystyle =4\int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{(-2\sin t)^2+\cos^2t} dt =4\int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{4-3\cos^2t} dt$    
  $\displaystyle =8\int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{1-\frac{3}{4}\cos^2t} dt.$    

Dakle, radi se o eliptičkom integralu drugog tipa. Tu vidimo i bitnu razliku između elipse i kružnice - dok je podjednako lako izračunati površine, opseg elipse dan je integralom koji nije elementarno rješiv.

Uvedimo oznaku

$\displaystyle I =\int\limits _0^{\pi/2} \sqrt{1-\frac{3}{4}\cos^2t} dt.$ (2.10)

Eliptički integrali se zbog svoje važnosti nalaze u mnogim matematičkim tablicama. Tako iz tablice u poznatom Bronštejnovom i Semendjajevom Matematičkom priručniku možemo očitati vrijednost

$\displaystyle I\approx 1.2111
$

pa je opseg zadane elipse približno jednak $ S\approx 9.6888$ .


Numeričko integriranje     Numeričko integriranje     Trapezna formula