×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Integriranje reda funkcija     NEODREĐENI INTEGRAL     ODREĐENI INTEGRAL


Slobodan pad uz otpor zraka

Korištenjem integralnog računa iz ove glave i diferencijalnog računa (vidi [*]M1, poglavlje 5), možemo rješavati razne probleme u fizici i tehnici, ili općenito prirodi, što je i svrha integralnog i diferencijalnog računa. U ovom poglavlju iskoristit ćemo do sada naučeno za rješavanje problema slobodnog pada.

Ako pretpostavimo da je prilikom slobodnog pada otpor zraka proporcionalan kvadratu brzine, onda prema drugom Newtonovom zakonu vrijedi

$\displaystyle ma=mg-kv^2,
$

pri čemu je $ m$ masa tijela koje pada, $ a$ ubrzanje, $ g$ gravitacija, $ k$ koeficijent trenja i $ v$ brzina.

Izvest ćemo formulu za brzinu $ v$ u ovisnosti o prijeđenom putu $ s$ , $ v(s)$ (vidi sliku 1.2 za $ m=k$ ).

Slika 1.2: Slobodan pad uz otpor zraka za $ m=k$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/i3,width=8.4cm}
\end{center}\end{figure}

Iz Newtonove formule slijedi

$\displaystyle a=\frac{k}{m} \bigg(\frac{mg}{k}-v^2\bigg).$ (1.9)

Kako je ubrzanje derivacija brzine po vremenu, a brzina derivacija puta po vremenu, možemo pisati

$\displaystyle a=\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt}\cdot \frac{ds}{ds}=
\frac{dv}{ds}\cdot \frac{ds}{dt}=v \frac{dv}{ds}.
$

Kombinirajući dvije prethodne formule uz oznaku $ \alpha=mg/k$ imamo

$\displaystyle \frac{v}{\alpha -v^2} dv= \frac{k}{m} ds.
$

Integriranje obiju strana daje

$\displaystyle \int \frac{v}{\alpha -v^2} dv= \frac{k}{m} \int  ds =
\frac{k}{m} s+C.
$

Integral na lijevoj strani riješimo supstitucijom $ \alpha -v^2=u$ , pa je

$\displaystyle -\frac{1}{2} \ln \vert\alpha-v^2\vert=\frac{k}{m} s+C.
$

Iz formule (1.9) i činjenice da je ubrzanje pozitivno slijedi $ \alpha-v^2> 0$ , odnosno $ \ln \vert\alpha-v^2\vert=\ln (\alpha-v^2)$ . Dalje, potrebno je odrediti konstantu $ C$ . Pretpostavili smo da gibanje kreće iz ishodišta koordinatnog sustava (slika 1.2), odnosno $ v(0)=0$ , pa uvrštavanje u prethodnu formulu daje

$\displaystyle C=-\frac{1}{2} \ln \alpha.
$

Dakle,

$\displaystyle \ln (\alpha-v^2)=-2\frac{k}{m} s + \ln \alpha.
$

Svojstvo logaritma (vidi [*]M1, poglavlje 4.6.4) daje

$\displaystyle \ln \frac{\alpha-v^2}{\alpha}=-2\frac{k}{m} s,
$

pa eksponenciranje daje

$\displaystyle \frac{\alpha-v^2}{\alpha}=e^{-2\frac{k}{m} s}.
$

Rješavanje ove jednadžbe po $ v$ , koristeći pri tome definiciju od $ \alpha$ i činjenicu da je $ v\geq 0$ , konačno daje

$\displaystyle v(s)=\sqrt{\frac{mg}{k}\bigg(1-e^{-2\frac{k}{m} s}\bigg)},
\qquad s\geq 0.
$

Vidimo kako se brzina ne može beskonačno povećavati jer je

$\displaystyle v_{\infty}=\lim_{s\to \infty}
\sqrt{\frac{mg}{k}\bigg(1-e^{-2\frac{k}{m} s}\bigg)}
=\sqrt{\frac{mg}{k}}.
$

Isto smo mogli zaključiti i direktno iz formule (1.9) jer za tu vrijednost brzine ubrzanje iščezava.

Pogledajmo što se dogodi kada nema otpora zraka, odnosno za $ k=0$ . Uvrštavanje daje neodređeni oblik, $ v_{k=0}(s)=\sqrt{(1-1)/0}$ . Svojstvo neprekidnih funkcija (vidi [*]M1, teorem 4.7) - u ovom slučaju drugi korijen - i L'Hospitalovo pravilo (vidi [*]M1, poglavlje 5.5.3) daju poznatu formulu

$\displaystyle v_{k=0}(s)$ $\displaystyle = \lim_{k\to 0} \sqrt{\frac{mg}{k}\bigg(1-e^{-2\frac{k}{m} s}\bigg)} = \sqrt{\lim_{k\to 0}\frac{mg}{k}\bigg(1-e^{-2\frac{k}{m} s}\bigg)}$    
  $\displaystyle = \sqrt{\lim_{k\to 0}\frac{mg}{1}\bigg(0-e^{-2\frac{k}{m} s}(\big(-2\frac{s}{m}\big) \bigg)}$    
  $\displaystyle = \sqrt{2gs}.$    

Integralni račun se također koristiti i kod izvođenja formule za put u ovisnosti o vremenu. Drugačijim pristupom, čiji izvod preskačemo, dobije se formula za brzinu kao funkciju vremena

$\displaystyle v(t)=\alpha \mathop{\mathrm{th}}\nolimits (\beta  t), \qquad t\geq 0,
$

gdje je $ \alpha=\sqrt{mg/k}$ i $ \beta=\sqrt{gk/m}$ . Put kao funkcija vremena je integral brzine:

$\displaystyle s(t)$ $\displaystyle =\int \alpha \mathop{\mathrm{th}}\nolimits (\beta  t) dt =\al...
...&=u \beta \mathop{\mathrm{ch}}\nolimits (\beta t)&=du \end{aligned}\right\}$    
  $\displaystyle =\frac{\alpha}{\beta} \int \frac{ du}{u}= \frac{\alpha}{\beta}\...
...t u\vert=\frac{\alpha}{\beta}\ln (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits (\beta t))+C.$    

U zadnjoj jednakosti koristi se činjenica da je kosinus hiperbolni uvijek veći ili jednak jedan. Konstanta $ C$ odredi se iz početnog uvjeta $ s(0)=0$ :

$\displaystyle 0=\frac{\alpha}{\beta}\ln (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits 0)+C=\frac{\alpha}{\beta}\ln 1 +C=C.
$

Dakle,

$\displaystyle s(t)=\frac{\alpha}{\beta}\ln (\mathop{\mathrm{ch}}\nolimits (\bet...
...mathrm{ch}}\nolimits \big(\sqrt{\frac{kg}{m}}  t\big)\bigg),
\qquad t\geq 0.
$


Integriranje reda funkcija     NEODREĐENI INTEGRAL     ODREĐENI INTEGRAL