×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
MATEMATIKA 1 - PODSJETNIK     Linearna algebra


Osnove matematike

1.
Što je sud? Dajte primjer. [*]
2.
Kako glase tablice istinitosti slijedećih logičkih operacija: konjunkcija $ \wedge$ , disjunkcija $ \vee$ , ekskluzivna disjunkcija $ \underline \vee$ , implikacija $ \Rightarrow$ , ekvivalencija $ \Leftrightarrow$ , negacija $ \neg$ ? [*]
3.
Što je predikat? Dajte primjer. [*]
4.
Objasnite univerzalni kvantifikator $ \forall$ i egzistencijalne kvantifikatore $ \exists$ i $ \exists !$ . [*]
5.
Kako definiramo partitivni skup? [*]
6.
Što je binarna relacija? Kada kažemo da je binarna relacija refleksivna (simetrična, tranzitivna, ekvivalencija)? Primjeri. [*]
7.
Kako definiramo relaciju potpunog uređaja? Kako definiramo relaciju parcijalnog uređaja? Navedite primjere. Što je potpuno uređen skup? [*]
8.
Što je gornja, a što donja međa? Što su infimum i supremum, a što minimum i maksimum? Navedite primjere. [*]
9.
Što je funkcija? Što je domena, a što kodomena? Kako definiramo kompoziciju funkcija? Dokažite $ h\circ (g\circ
f)=(h\circ g)\circ f$ . [*] [*]
10.
Definirajte slijedeće vrste funkcija: surjekcija, injekcija, bijekcija, inverzna funkcija, restrikcija, ekstenzija. [*] [*]
11.
[*] Kada su skupovi ekvipotentni? [*] Kako definiramo beskonačan skup?
12.
Kako glase Peanovi aksiomi? Kako definiramo skup prirodnih brojeva $ \mathbb{N}$ ? Kako glasi princip matematičke indukcije? [*]
13.
Dokažite da je skup $ \mathbb{N}$ beskonačan. [*]
14.
[*] Što su binomni koeficijenti? [*] [*] Što nam o njima kaže Pascalov trokut?
15.
Kako glasi binomni poučak? [*]
16.
Kako definiramo skupove $ \mathbb{Z}$ , $ \mathbb{Q}$ i $ \mathbb{R}$ ? [*] [*] [*]
17.
Dokažite da su skupovi $ \mathbb{N}$ , $ \mathbb{Z}$ i $ \mathbb{Q}$ ekvipotentni. [*] [*]
18.
Koje baze za brojevne sustave koristimo u praksi? [*]
19.
Koji od skupova $ \mathbb{N}$ , $ \mathbb{Z}$ , $ \mathbb{Q}$ i $ \mathbb{R}$ su diskretni; prebrojivi; gusti? [*] [*] [*] [*]
20.
[*] Dokažite da je $ \mathbb{Q}$ gust, to jest da između svaka dva različita racionalna broja imamo beskonačno racionalnih brojeva. [*] Dokažite da postoje iracionalni brojevi tako što ćete pokazati da $ \sqrt{2}\not \in \mathbb{Q}$ .
21.
Objasnite princip rada računala. [*]
22.
Koja su svojstva apsolutne vrijednosti realnog broja? [*]
23.
Kako definiramo skup kompleksnih brojeva $ \mathbb{C}$ ? Što je $ \vert z\vert$ , a što $ \bar z$ ? Kako zbrajamo kompleksne brojeve? Koja su svojstva operacija sa kompleksnim brojevima? Dajte primjere. [*]
24.
Što je trigonometrijski oblik kompleksnog broja? Kako prebacujemo kompleksne brojeve iz jednog u drugi oblik? Navedite primjer. [*]
25.
Nacrtajte skupove $ \vert z-z_0\vert\leq r$ i $ \vert z-z_1\vert+\vert z-z_2\vert\leq r$ . [*]
26.
Kako glase Moivreove formule za potenciranje kompleksnih brojeva i za vađenje $ n$ -tog korjena? Dokažite Moivreovu formulu za $ z^2$ . [*] [*]
27.
Kako glasi eksponencijalni oblik kompleksnog broja? Kako definiramo potenciranje s kompleksnim eksponentom? [*]


MATEMATIKA 1 - PODSJETNIK     Linearna algebra