×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1575664949            UPUTE!

       

Ako je $b>0$, onda je $\lim \sqrt[n]{b}=1$. [*]