×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1701742733            UPUTE!

       

Podniz niza $a:\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ je svaka kompozicija $a\circ n$, gdje je $n:\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strogo rastuća funkcija. [*]