×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1600471531            UPUTE!

       

Red je konvergentan ako niz parcijalnih suma konvergira. [*]