×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1686329545            UPUTE!

       

Matrica $A$ reda $n$ je gornje trokutasta ako $i>j$ povlači $a_{ij}=0$. [*]