×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1594681051            UPUTE!

       

Sustav $\displaystyle \begin{bmatrix}1&\alpha& 2&3 &\vert& 2 \\ 1& \beta &3&4& \vert& \alpha \end{bmatrix}$ ima jednoparametarsko rješenje za $\alpha\neq 0$. [*]