×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1718696800            UPUTE!

       

$\displaystyle \begin{bmatrix} -a & 0 \\ b & -a \end{bmatrix}^2 = \displaystyle \begin{bmatrix} -a^2 & 0 \\ -2ab & -a^2 \end{bmatrix}.$ [*]