×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1709071848            UPUTE!

       

Matrica $A$ reda $n$ je donje trokutasta ako $i< j$ povlači $a_{ij}=0$. [*]