×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1716524501            UPUTE!

       

Površina trokuta $\triangle ABC$, gdje je $A=(-1,2,3)$, $B=(-3,2,1)$ i $C=(0,0,0)$ je $2\sqrt{6}$. [*]