×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1575665166            UPUTE!

       

Kosinusi smjerova vektora $-4\, \vec i+3\, \vec j -5\, \vec k$ su $ \displaystyle \frac{-4}{50},\ \frac{3}{50},\ \frac{-5}{50}$. [*] [*]