×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz OSNOVA MATEMATIKE


Korisnik: 1709077833            UPUTE!

       

Binarna relacija $\mathcal{R}$ na skupu prirodnih brojeva $\mathbb{N}$ zadana s $m\,\mathcal{R}\, n$ ako su $m$ i $n$ iste parnosti je relacija ekvivalencije. [*]