×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1686331853            UPUTE!

       

Na intervalima $(-\infty,0)$ i $(0,2/5)$ funkcija $\displaystyle f(x)= (x-2)e^{-\frac{1}{x}}$ je konkavna. [*]