×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1716521985            UPUTE!

       

Ako je $\displaystyle f(x)=\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ onda je $\displaystyle f^{\prime}(x)= \frac{2-\ln x}{2x\sqrt{x}}$ za sve $x\in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. [*]