×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Rješenja zadataka za vježbu     MATEMATIKA 2 - ZBIRKA     Linearna regresija


METODA NAJMANJIH KVADRATA I QR RASTAV


Poglavlja