×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
METODA NAJMANJIH KVADRATA I     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     QR rastav vektora i


Linearna regresija

U tablici su navedeni podaci o broju utrošenih minuta na pozive u nepokretnoj i pokretnim telefonskim mrežama (u milijunima) kroz godine:

godina $ 2006$ $ 2007$ $ 2008$ $ 2009$ $ 2010$  
nepokretna m. $ 8 515$ $ 5 392$ $ 5 557$ $ 5 276$ $ 5 099$  
pokretne m. $ 4 115$ $ 4 985$ $ 5 657$ $ 5 981$ $ 5 937$  
Uz pretpostavku da se radi o linearnoj ovisnosti, izračunajte regresijske pravce i predvidite odnos broja utrošenih minuta u nepokretnoj i pokretnim telefonskim mrežama na pozive u 2012. godini.

Rješenje.

Pronađimo najprije regresijski pravac $ y=kx+l$ za točke $ T_1=(2006,8515)$ , $ T_2=(2007,5392)$ , $ T_3=(2008,5557)$ , $ T_4=(2009,5276)$ i $ T_5=(2010,5099)$ .

Očito ne postoji pravac koji prolazi kroz sve zadane točke. Prema [*][M2, poglavlje 6.1.1], pravac $ y=kx+l$ će "najbolje" prolaziti kroz zadane točke ako su $ k$ i $ l$ rješenja preodređenog sustava

$ 2006k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 8 515$
$ 2007k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 392$
$ 2008k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 557$
$ 2009k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 276$
$ 2010k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 099$ .
u smislu najmanjih kvadrata. U matričnom obliku sustav glasi

$\displaystyle A \mathbf{y}=\mathbf{b},$

gdje je

$\displaystyle A=
 \begin{bmatrix}
 2006 & 1 
 2007 & 1 
 2007 & 1 
 20...
...matrix}
 8 515 
 5 392 
 5 557 
 5 276 
 5 099
 \end{bmatrix}.$    

Rješenje sustava u smislu najmanjih kvadrata je rješenje normalne jednadžbe

$\displaystyle A^T A \mathbf{x}=A^T \mathbf{b}$.

Uvrštavanjem dobivamo sustav od dvije jednadžbe s dvije nepoznanice

$\displaystyle \begin{bmatrix}
 20 160 330 & 10 040 
 10 040 & 5
 \end{bm...
...l
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 59 909 764 
 29 839
 \end{bmatrix}.$    

Ovaj sustav ima jedinstveno rješenje

$\displaystyle \begin{bmatrix}
 k 
 l
 \end{bmatrix}
 =(A^T A)^{-1}A^T \mathb...
...39
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 -694.8 
 1 401 126.2
 \end{bmatrix}$   .    

Jednadžba regresijskog pravca je

$\displaystyle y=-694.8x+1 401 126.2,$

a broj utrošenih minuta na pozive u nepokretnoj mreži (koji se s vremenom smanjuje) u 2012. godini bi trebao biti približno

$\displaystyle y(2012)=-694.8\cdot 2012+1 401 126.2=3 188.6$.

Na isti način pronaći ćemo i regresijski pravac za točke $ S_{1}=(2006,4 115)$ , $ S_{2}=(2007,4 985)$ , $ S_{3}=(2008,5 657)$ , $ S_{4}=(2009,5 981)$ i $ S_{5}=(2010,5937))$ .

Kao i u prvom slučaju, pravac $ y=kx+l$ će najbolje prolaziti kroz zadane točke u smislu najmanjih kvadrata ako su $ k$ i $ l$ rješenja preodređenog sustava

$ 2006k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 4 115$
$ 2007k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 4 985$
$ 2008k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 657$
$ 2009k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 981$
$ 2010k$ $ +$ $ l$ $ =$ $ 5 937$ ,

ili, u matričnom obliku,

$\displaystyle A \mathbf{y}=\mathbf{b},$    

gdje je

$\displaystyle A=
 \begin{bmatrix}
 2006 & 1 
 2007 & 1 
 2008 & 1 
 20...
...$4 985$ 
 $5 657$ 
 $5 981$ 
 $5 937$
 \end{tabular}
 \right] .$    

Normalna jednadžba glasi

$\displaystyle \begin{bmatrix}
 20 160 330 & 10 040 
 10 040 & 5
 \end{bm...
...l
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 53 568 040 
 26 675
 \end{bmatrix},$    

a njeno rješenje je

$\displaystyle \begin{bmatrix}
 k 
 l
 \end{bmatrix}
 =(A^{T}A)^{-1}A^{T}\mat...
...
 26 675
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 464 
 -926 377
 \end{bmatrix}$   .    

Prema tome, jednadžba regresijskog pravca je

$\displaystyle y=464x-926 377,$    

a broj utrošenih minuta na pozive u pokretnoj mreži (koji se s vremenom povećava) u 2012. godini bi trebao biti otprilike

$\displaystyle y(2012)=464\cdot 2012-926 377=7 191$.    


METODA NAJMANJIH KVADRATA I     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     QR rastav vektora i