×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Zadaci za vježbu     METODA NAJMANJIH KVADRATA I    


Rješenja zadataka za vježbu

1.
$ \displaystyle y(x)=1.736857 \ln x+ 0.497221$ .

2.
$ \displaystyle y(x)= 1.511312\sqrt{x}+ 0.226336$ .

3.
$ \displaystyle A=QR=\begin{bmatrix}
0 & 1 & 0\\
1 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
1 & 1 & 2\\
0 & 1 & 1\\
0 & 0 & 3\end{bmatrix}$ .

4.
$ \displaystyle A=QR=
\frac{1}{3}
\begin{bmatrix}
2 & -1 & -2\\
1 & -2 & 2\...
...bmatrix}
\begin{bmatrix}
3 & 7 & 8\\
0 & 5 & 4\\
0 & 0 & 3
\end{bmatrix}$ ,     $ \displaystyle \mathbf{x}=
\frac{1}{9}
\begin{bmatrix}
25\\
16\\
-14
\end{bmatrix}$ .

5.
$ \displaystyle A=QR=
\begin{bmatrix}
-0.6 & 0.64 & 0.48\\
0 & 0.6 & -0.8 ...
...matrix}
\begin{bmatrix}
5 & 2 & -1\\
0 & 5 & 0\\
0 & 0 & 5
\end{bmatrix}$ ,      $ \displaystyle \mathbf{x}=
\begin{bmatrix}
0\\
1\\
1
\end{bmatrix}$ .

6.
$ \displaystyle A=QR=
\frac{1}{999999}
\begin{bmatrix}
857142 & -285714 & -42...
...atrix}
\begin{bmatrix}
14 & 12 & 6\\
0 & 1 & 3\\
0 & 0 & 3
\end{bmatrix}$ ,

$ \displaystyle \mathbf{x}=
\begin{bmatrix}
0\\
1\\
-1
\end{bmatrix}$ .

7.
$ y=1.225+1.968333x$ .

8.
$ \displaystyle \mathbf{x}=\begin{bmatrix}
3
1
\end{bmatrix}$ .