×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Rješavanje problema najmanjih kvadrata     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     Rješenja zadataka za vježbu


Zadaci za vježbu

1.
Metodom najmanjih kvadrata nađite funkciju oblika $ y(x) = a \ln x + b$ koja aproksimira sljedeći skup podataka (točaka):

$ x_i$ 1 2 3 4 5
$ y_i$ $ 0.5$ $ 1.7$ $ 2.4$ $ 2.9$ $ 3.3$
.

2.
Metodom najmanjih kvadrata nađite funkciju oblika $ y(x) = a \sqrt{x} + b$ koja aproksimira sljedeći skup podataka (točaka):

$ x_i$ 1 2 3 4 5
$ y_i$ $ 1.7$ $ 2.4$ $ 2.9$ $ 3.2$ $ 3.6$
.

3.
Izračunajte QR rastav matrice

$\displaystyle A=
 \begin{bmatrix}
 0&1&1 
 1&1&2 
 0&0&3
 \end{bmatrix}$    

4.
Neka je $ \displaystyle
A=
\begin{bmatrix}
2&3&2\\
1&-1&2\\
2&8&9
\end{bmatrix}$ .
a)
Izračunajte QR rastav matrice $ A$ .
b)
Koristeći QR rastav riješite sustav $ \displaystyle Ax=\begin{bmatrix}
8\\
-2\\
6
\end{bmatrix}$ .

5.
Neka je $ \displaystyle
A=
\begin{bmatrix}
-3&2&3\\
0&3&-4\\
4&4&1
\end{bmatrix}$ .
a)
Izračunajte QR rastav matrice $ A$ .
b)
Koristeći QR rastav, riješite sustav $ \displaystyle Ax=\begin{bmatrix}
5\\
-1\\
5
\end{bmatrix}$ .

6.
Neka je $ \displaystyle
A=
\begin{bmatrix}
12&10&3\\
6&6&6\\
4&3&3
\end{bmatrix}$ .
a)
Izračunajte QR rastav matrice $ A$ .
b)
Koristeći QR rastav riješite sustav $ \displaystyle Ax=\begin{bmatrix}
7\\
0\\
0
\end{bmatrix}$ .

7.
Zadane su točke u ravnini: $ (1, 3.5)$ , $ (2, 4.9)$ , $ (3, 6.8) $ , $ (4, 9.3)$ , $ (5, 10.9)$ , $ (6, 13.4)$ , $ (7, 15.1)$ , $ (8, 16.7)$ , $ (9, 19)$ . Aproksimirajte točke pravcem $ y = a_0 + a_1x$ metodom najmanjih kvadrata koristeći QR rastav matrice.

8.
Odredite $ \mathbf{x}$ koji minimizira normu $ \vert\vert A\mathbf{x}-\mathbf{b}\vert\vert _2$ koristeći metodu najmanjih kvadrata uz pomoć QR rastava ako je

$\displaystyle A=
 \begin{bmatrix}
 -4&10 
 0&3 
 4&-10 2&-5 \par \end{bmatrix},\qquad 
 b=
 \begin{bmatrix}
 -5 
 3 
 0 
 -1
 \end{bmatrix}$    


Rješavanje problema najmanjih kvadrata     METODA NAJMANJIH KVADRATA I     Rješenja zadataka za vježbu