×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
MATEMATIKA 3 - PREDAVANJA     MATEMATIKA 3 - PREDAVANJA     VEKTORSKA ANALIZA

Slike

 1. Po djelovima glatka krivulja
 2. Neprekidne orijentacija krivulje
 3. Orijentacija po djelovima glatke krivulje
 4. Luk krivulje $ C$
 5. Ravninske krivulje
 6. Pozitivno orijentirana kružnica
 7. Pozitivno orijentirani trokut
 8. Put integracije udzuduž koordinatnih osiju
 9. Zatvoreni skup $ D$
 10. Područje s više zatvorenih krivulja
 11. Primjena Greenovog teorema
 12. Parametrizacija plohe
 13. Ploha parametrizirana s dva sustava
 14. Po dijelovima glatka ploha
 15. Element površine plohe
 16. Dio središnje jedinične sfere
 17. Neprekidne orijentacije glatke plohe
 18. Möbiusova vrpca
 19. Orijentacija po dijelovima glatke plohe
 20. Vanjska i unutrašnja orijentacija sfere
 21. Desna orijentirana polusfera
 22. Projekcije desne orijentirane polusfere na $ yz$ -ravninu i $ xy$ -ravninu
 23. Konzistentne orijentacije plohe i njenog ruba
 24. Gornja polusfera i njen rub