×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Greenova formula     MATEMATIKA 3 - PREDAVANJA     Glatka ploha


PLOŠNI INTEGRALI

Integriranje po plohama je jedno od osnovnih oruđa matematičke fizike.


Poglavlja