×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Integral ovisan o parametru     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Zadaci za vježbu


Ekstremi funkcionala

Odredite funkciju $ y(x)$ za koju funkcional

$\displaystyle J(y)=\displaystyle \int\limits_0^1 (y'^2+3y+2x)  dx$

postiže ekstremnu vrijednost uz uvjete $ y(0)=0$ i $ y(1)=1$ te odredite radi li se o lokalnom minimumu ili maksimumu i koja je to vrijednost.

Rješenje.

Uz oznaku $ F(x,y,y')=y'^2+3y+2x$ vrijedi $ F'_y=3$ i $ F'_{y'}=2y'$ . Prema [*][M2, poglavlje 4.7], funkcija $ y$ zadovoljava Euler-Lagrangeovu jednadžbu [*][M2, (4.6)]:

$\displaystyle F'_y-\frac{d}{dx}\left(F'_{y'}\right)=3-\frac{d}{dx}(2y')=0.
$

Dakle, $ y$ zadovoljava diferencijalnu jednažbu $ y''=\displaystyle \frac{3}{2}$ pa je $ y'(x)=\displaystyle \frac{3}{2}  x+C_1$ i $ y(x)=\displaystyle \frac{3}{4}  x^2+C_1 x+C_2$ . Uvrštavanje rubnih uvjeta daje $ C_2=0$ i $ C_1=\displaystyle \frac{1}{4}$ pa funkcional poprima ekstremnu vrijednost za funkciju

$\displaystyle y(x)=\frac{3}{4}  x^2+\frac{1}{4} x.
$

Vrijedi $ F''_{y'y'}=2>0$ pa se radi o (lokalnom) minimumu, a uvrštavanjem u zadani funcional slijedi da ta vrijednost iznosi $ \displaystyle \frac{53}{16}$ .