×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Ekstremi funkcionala     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Rješenja zadataka za vježbu


Zadaci za vježbu

1.
Nacrtajte područje integracije i promijenite redoslijed integriranja u integralu $ \displaystyle
I=\int\limits_0^1 dx\int\limits_0^{2x}f(x,y) dy$ .

2.
Nacrtajte područje integracije i izračunajte vrijednost integrala
$ \displaystyle
I=\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} dx\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}}\sin
x\cos y dy$ .

3.
Izračunajte $ \displaystyle \iint\limits_{S} y^2\sin
x dx dy$ ako je

$\displaystyle S=\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2 : 0<x<\pi,
0<y<1+\cos x\right\}.$

4.
Izrazite integral $ \displaystyle I=\iint\limits_{S} \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits
\frac{y}{x} dx dy$ u polarnim koordinatama. Izračunajte integral uz grafički prikaz područja integracije ako je $ S$ dio ravnine što ga omeđuju kružnice $ x^2+y^2=1$ , $ x^2+y^2=9$ i pravci $ y=\frac{\sqrt 3}{3}x$ i $ y=\sqrt 3x$ .

5.
Izračunajte $ \displaystyle \iint\limits_{S} \sqrt
{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}} dx dy$ ako je $ S=\left\{(x,y)\in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}
\leq 1\right\}$ .

6.
Odredite volumen tetraedra omeđenog ravninama $ x+2y+z=2$ , $ x=2y$ , $ x=0$ i $ z=0$ .

7.
Izračunajte volumen tijela određenog nejednadžbama $ z\leq x^2+y^2$ , $ y\geq x^2$ , $ y\leq 1$ i $ z\geq 0$ .

8.
Odredite površinu lika omeđenog kružnicama $ x^2+y^2=2x$ i $ x^2+y^2=4x$ i pravcima $ y=x$ i $ y=0$ .

9.
Odredite površinu dijela ravnine $ 6x+3y+2z-12=0$ koji se nalazi u prvom oktantu projicirajući zadani dio ravnine na
a)
$ xy$ - ravninu,
b)
$ xz$ - ravninu.

10.
Odredite površinu dijela plašta kružnog stošca $ x^2+y^2=z^2$ koji leži iznad ravnine $ xy$ , a odsjeca ga ravnina $ z=\sqrt 2\left (\frac{x}{2}+1\right)$ .

11.
Izračunajte integral $ \displaystyle \iiint\limits_{V}\frac{
 dx dy dz}{\left( 1+x+y+z\right) ^{3}}$ , gdje je područje V omeđeno ravninama $ x=0$ , $ y=0$ , $ z=0$ i $ x+y+z=1$ .

12.
Izračunajte integral $ \displaystyle \iiint\limits_{V}\left(
x+y+z\right)  dx dy dz$ , gdje je područje V omeđeno ravninama $ x=0$ , $ x=1$ , $ y=0$ , $ y=1$ , $ z=0$ i $ z=1$ .

13.
Izračunajte integral $ \displaystyle \iiint\limits_{V}z\sqrt{
x^{2}+y^{2}} dx dy dz$ , gdje je \begin{displaymath}V\ldots \left\{
\begin{array}{c}
x^{2}+y^{2}\leq 2x \\
0\leq y \\
0\leq z\leq a
\end{array}
\right. \end{displaymath} .

14.
Pomoću trostrukog integrala izračunajte volumen tijela omeđenog plohama:

a)
$ \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^{2}=4$ i $ \displaystyle
x^{2}+y^{2}=3z$ unutar paraboloida,

b)
$ \displaystyle \left( x-1\right) ^{2}+y^{2}=z$ i $ \displaystyle
2x+z=2$ .

15.
Izračunajte volumen tijela omeđenog plohama:

a)
$ \displaystyle z=4-y^{2}$ , $ \displaystyle z=2+y^{2}$ , $ x=-1$ i $ \displaystyle x=2$ ,

b)
$ \displaystyle z=x^{2}+y^{2}$ i $ \displaystyle z=x+y$ ,

c)
$ \displaystyle y=\frac{2}{3}x,z=0$ i $ \displaystyle z=-\frac{x}{3}+3$ , $ \displaystyle y=\frac{x}{3}$ i $ x=3$ ,

d)
$ \displaystyle \left( z-1\right) ^{2}+y^{2}=x$ i $ \displaystyle x+2z=2$ .

16.
Izračunajte volumen kugle radijusa $ R$ .

17.
Izračunajte koordinate težišta homogenog tijela omeđenog plohama $ \displaystyle x^{2}+y^{2}+z^{2}=2z$ i $ \displaystyle x^{2}+y^{2}=z^{2}$ unutar stošca.

18.
Izračunajte derivaciju funkcije $ I(x)=\displaystyle \int\limits_0^x (t-x)u(t) dt$ .

19.
Odredite funkciju $ y(x)$ za koju zadani funkcional uz zadane uvjete postiže ekstremnu vrijednost te odredite radi li se o lokalnom minimumu ili maksimumu i koja je to vrijednost:
a)
$ \displaystyle \int\limits_1^2 \frac{y'^2}{x^3} dx$ , $ y(1)=1$ , $ y(2)=0$ ,

b)
$ \displaystyle \int\limits_0^1 (y^2+y'^2+2 y e^x) dx$ , $ y(0)=0$ , $ y(1)=0$ .


Ekstremi funkcionala     VIŠESTRUKI INTEGRALI     Rješenja zadataka za vježbu