×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Singularna rješenja     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Bernoullijeva diferencijalna jednadžba


Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda

Odredite opće rješenje diferencijalnih jednadžbi:

a)
$ \displaystyle y^{\prime }\cos x-y\sin x=\sin \left( 2x\right) $ .

b)
$ \displaystyle y^{\prime }=\frac{1}{x\cos y+a\sin \left( 2y\right) },a\neq 0$ .

c)
$ \displaystyle y^{\prime }-y=e^{x}$ .

d)
$ \displaystyle\left( x^{2}+1\right) y^{\prime }+4xy=3$ .

Napomena: Zadatke pod a) i b) rješit ćemo primjenom formule za rješavanje linearne diferencijalne jednadžbe [*][M2, poglavlje 5.8], a zadatke pod c) i d) metodom varijacije konstanti.

Rješenje.

a)
Dijeljenjem zadane diferencijalne jednadžbe s $ \displaystyle\cos x$ dobivamo

$\displaystyle y^{\prime }-y{\mathop{\mathrm{tg}}}x$ $\displaystyle =\frac{2\sin x\cos x}{\cos x}$    
$\displaystyle y^{\prime }-y{\mathop{\mathrm{tg}}}x$ $\displaystyle =2\sin x.$    

U formulu [*][M2, poglavlje 5.8] uvrštavamo

$\displaystyle p\left( x\right) =-{\mathop{\mathrm{tg}}}x, q\left( x\right) =2\sin x$    

i dobivamo

$\displaystyle y$ $\displaystyle =e^{-\int \left( -{\mathop{\mathrm{tg}}}x\right)  dx}\left[ \int 2\sin
 xe^{\int \left( -{\mathop{\mathrm{tg}}}x\right)  dx} dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =e^{\int {\mathop{\mathrm{tg}}}x dx}\left[ \int 2\sin xe^{-\int {
 \mathop{\mathrm{tg}}}x dx} dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =e^{-\int \frac{d\left( \cos x\right) }{\cos x}}\left[ \int 2\sin
 xe^{\int \frac{d\left( \cos x\right) }{\cos x}} dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =e^{\ln \frac{1}{\left\vert \cos x\right\vert }}\left[ \int 2\sin
 xe^{\ln \left\vert \cos x\right\vert } dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{1}{\left\vert \cos x\right\vert }\left[ \int 2\sin x\left\vert
 \cos x\right\vert  dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{1}{\left\vert \cos x\right\vert }\left[ {\mathop{\mathrm{sgn}}}
 \left( \cos x\right) \int 2\sin x\cos x dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{1}{\left\vert \cos x\right\vert }\left[ {\mathop{\mathrm{sgn}}}
 \left( \cos x\right) \int \sin 2x dx+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{1}{\left\vert \cos x\right\vert }\left[ {\mathop{\mathrm{sgn}}}
 \left( \cos x\right) \left( -\frac{1}{2}\right) \cos 2x+C\right]$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =-\frac{1}{2}\frac{\cos 2x}{\cos x}+\frac{C}{\cos x}.$    

b)
Neka je $ \displaystyle x=x\left( y\right) $ . Tada je

$\displaystyle y^{\prime }=\frac{dy}{ dx}=\frac{1}{\frac{ dx}{dy}}=\frac{1}{x^{\prime }}$    

pa zadanu diferencijlanu jednadžbu možemo pisati kao

$\displaystyle \frac{1}{x^{\prime }}$ $\displaystyle =\frac{1}{x\cos y+a\sin \left( 2y\right) }$    
$\displaystyle x^{\prime }$ $\displaystyle =x\cos y+a\sin \left( 2y\right)$    
$\displaystyle x^{\prime }-x\cos y$ $\displaystyle =a\sin \left( 2y\right).$    

U formulu za rješavanje linearne diferencijalne jednadžbe [*][M2, poglavlje 5.8] uvrštavamo

$\displaystyle p\left( y\right) =-{\cos y}, q\left( y\right) =a\sin \left( 2y\right)$    

i dobivamo

$\displaystyle x$ $\displaystyle =e^{-\int -{\cos y}dy}\left[ a\int \sin \left( 2y\right) e^{-\int {\cos y
 }dy}dy+C\right]$    
$\displaystyle x$ $\displaystyle =e^{\sin y}\left[ a\int \sin \left( 2y\right) e^{-\sin y}dy+C\right]$    
$\displaystyle x$ $\displaystyle =e^{\sin y}\left[ 2a\int \sin y\cos ye^{-\sin y}dy+C\right]$    
$\displaystyle x$ $\displaystyle =e^{\sin y}\left[ 2a\int \sin y\cos ye^{-\sin y}dy+C\right].$ (5.5)

Označimo integral u uglatoj zagradi s $ \displaystyle I$ i rješimo ga:

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\int \sin y\cos ye^{-\sin y}dy=\left\{ 
 \begin{array}{c}
 \sin y=t  
 \cos ydy= dt
 \end{array}
 \right\} =\int te^{-t} dt$    
  $\displaystyle =\left\{ 
 \begin{array}{cc}
 u=t &  dv=e^{-t} dt  
  du= dt & v=-e^{-t}
 \end{array}
 \right\} =-te^{-t}+\int e^{-t} dt$    
  $\displaystyle =-te^{-t}-e^{-t}=-\left( t+1\right) e^{-t}=-\left( \sin y+1\right)
 e^{-\sin y}.$    

Uvrštavanjem dobivenog rješenja u (5.5) slijedi

$\displaystyle x$ $\displaystyle =e^{\sin y}\left[ -2a\left( \sin y+1\right) e^{-\sin y}+C\right]$    
$\displaystyle x$ $\displaystyle =Ce^{\sin y}-2a\left( \sin y+1\right) .$    

c)
Ovu linearnu diferencijalnu jednadžbu rješit ćemo metodom varijacije konstanti. Prvo ćemo rješiti pripadnu homogenu diferencijalnu jednadžbu, koja je diferencijalna jednadžba sa separiranim varijablama.

$\displaystyle y^{\prime }-y$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle \frac{dy}{ dx}$ $\displaystyle =y$    
$\displaystyle \frac{dy}{y}$ $\displaystyle = dx$    
$\displaystyle \int \frac{dy}{y}$ $\displaystyle =\int  dx$    
$\displaystyle \ln \left\vert y\right\vert$ $\displaystyle =x+C$    
$\displaystyle \ln Cy$ $\displaystyle =x$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =Ce^{x}.$    

Sada je opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe oblika $ \displaystyle y=C\left( x\right) e^{x}$ , pa ga u nju i uvrštavamo:

$\displaystyle C^{\prime }\left( x\right) e^{x}+C\left( x\right) e^{x}-C\left( x\right)
 e^{x}$ $\displaystyle =e^{x}$    

Integriranjem dobivamo $ C\left( x\right)$ :

$\displaystyle C^{\prime }\left( x\right) e^{x}$ $\displaystyle =e^{x}$    
$\displaystyle C^{\prime }\left( x\right)$ $\displaystyle =1$    
$\displaystyle C\left( x\right)$ $\displaystyle =\int  dx$    
$\displaystyle C\left( x\right)$ $\displaystyle =x+A.$    

Dakle, opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe glasi

$\displaystyle y=\left( x+A\right) e^{x}.$    

d)
I ovu linearnu diferencijalnu jednadžbu rješit ćemo metodom varijacije konstanti. Prvo riješimo pripadnu homogenu diferencijalnu jednadžbu:

$\displaystyle y^{\prime }-\frac{4x}{x^{2}+1}y$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle \frac{dy}{ dx}$ $\displaystyle =-\frac{4x}{x^{2}+1}y$    
$\displaystyle \frac{dy}{y}$ $\displaystyle =-\frac{4x}{x^{2}+1} dx$    
$\displaystyle \int \frac{dy}{y}$ $\displaystyle =-2\int \frac{d\left( x^{2}+1\right) }{x^{2}+1}$    
$\displaystyle \ln \left\vert y\right\vert$ $\displaystyle =-2\ln \left( x^{2}+1\right) +\ln C$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =\frac{C}{\left( x^{2}+1\right) ^{2}}.$    

Opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe je oblika $ \displaystyle y=\frac{C\left( X\right)}{\left( x^{2}+1\right) ^{2}}$ pa ga uvrštavamo u zadanu diferencijalnu jednadžbu:

$\displaystyle \frac{C^{\prime }\left( X\right) \left( x^{2}+1\right) ^{2}-4x\le...
... ^{4}}+\frac{4x}{
 x^{2}+1}\frac{C\left( X\right) }{\left( x^{2}+1\right) ^{2}}$ $\displaystyle =\frac{3}{
 x^{2}+1}$    
$\displaystyle \frac{C^{\prime }\left( X\right) \left( x^{2}+1\right) -4xC\left(...
... ^{3}}+\frac{4x}{x^{2}+1}\frac{C\left( X\right) }{
 \left( x^{2}+1\right) ^{2}}$ $\displaystyle =\frac{3}{
 x^{2}+1}$    

Sređivanjem dobivamo

$\displaystyle C^{\prime }\left( x\right)$ $\displaystyle =3\left( x^{2}+1\right)$    
$\displaystyle C\left( x\right)$ $\displaystyle =x^{3}+3x+A.$    

Dakle, opće rješenje zadane diferencijalne jednadžbe glasi:

$\displaystyle y=\frac{x^{3}+3x+A}{\left( x^{2}+1\right) ^{2}}.$    


Singularna rješenja     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Bernoullijeva diferencijalna jednadžba