×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Primjena vezanog ekstrema, 1.     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Zadaci za vježbu


Primjena vezanog ekstrema, 2. primjer

U ravnini $ x+y-2z=0$ pronađite točku za koju je zbroj kvadrata udaljenosti od ravnina $ x+3z-6=0$ i $ y+3z-2=0$ najmanji.

Rješenje.

Označimo s $ T_0(x_0,y_0,z_0)$ traženu točku. Udaljenosti točke $ T_0$ od dviju zadanih ravnina dane su respektivno s

$\displaystyle d_1=\frac{\vert x_0+3z_0-6\vert}{\sqrt {10}}$   i$\displaystyle \quad \quad d_2=\frac{\vert y_0+3z_0-2\vert}{\sqrt{10}}$.    

Prema tome, budući da koordinate točke $ T_0$ zadovoljavaju jednadžbu ravnine $ x+y-2z=0$ , Lagrangeova funkcija ( [*][M2, poglavlje 3.12]) je dana sa

$\displaystyle L(x_0,y_0,z_0,\lambda )=\frac{1}{10}\left(x_0+3z_0-6\right)^2+\frac{1}{10}\left(y_0+3z_0-2\right)^2+\lambda\left(x_0+y_0-2z_0\right)$,    

odnosno sa

$\displaystyle L(x,y,z,\lambda )=\frac{1}{10}\left(x+3z-6\right)^2+\frac{1}{10}\left(y+3z-2\right)^2+\lambda\left(x+y-2z\right)$.    

Nužan uvjet ekstrema glasi

$\displaystyle L'_x$ $\displaystyle =\frac{1}{5}\left(x+3z-6\right)+\lambda=0$,    
$\displaystyle L'_y$ $\displaystyle =\frac{1}{5}\left(y+3z-2\right)+\lambda =0$,    
$\displaystyle L'_z$ $\displaystyle =\frac{3}{5}\left(x+3z-6\right)+\frac{3}{5}\left(y+3z-2\right)-2\lambda =0$,    
$\displaystyle L'_{\lambda}$ $\displaystyle =x+y-2z=0$.    

Zbrojimo li prve tri jednadžbe, imamo

$\displaystyle x+y+6z-8=0$,    

što zajedno s četvrtom jednadžbom daje

$\displaystyle z=1$.    

Oduzimanjem druge jednadžbe od prve dobivamo $ x-y=4$ , što zajedno s četvrtom jednadžbom i $ z=1$ daje

$\displaystyle x=3$   i$\displaystyle \quad\quad y=-1$.    

Dakle, $ \displaystyle T_0(3,-1,1)$ je tražena točka.


Primjena vezanog ekstrema, 1.     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Zadaci za vježbu