×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Primjena vezanog ekstrema, 2.     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Rješenja zadataka za vježbu


Zadaci za vježbu

1.
Odredite i skicirajte područje definicije funkcija:
a)
$ z(x,y)=\displaystyle \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ ,

b)
$ z(x,y)=\displaystyle \frac{xy+1}{x^2-y}$ ,

c)
$ z(x,y)=\ln(x^2+y)$ ,

d)
$ z(x,y)=\displaystyle \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{x-y}{1+x^2y^2}$ ,

e)
$ z(x,y)=\displaystyle \arccos\frac{x}{x+y}$ ,

f)
$ z(x,y)=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-y^2}$ ,

g)
$ z(x,y)=\sqrt{(1-x^2-y^2) (4-x^2-y^2)}$ ,

h)
$ z(x,y)=\sqrt{y \sin x}$ ,

i)
$ z(x,y)=\displaystyle \ln\left[x \ln(y-x)\right]$ .

2.
Odredite parcijalne derivacije prvog reda funkcija:
a)
$ \displaystyle z(x,y)=\arcsin \frac{x}{y}$ ,
b)
$ \displaystyle u(x,y,z)=x^{y^z}$ .

3.
Odredite parcijalne derivacije drugog reda funkcija:
a)
$ \displaystyle f(x,y)=\ln (x^2+y)$ ,
b)
$ \displaystyle f(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ .

4.
Za funkciju $ u(x,y,z)=e^{xyz}$ odredite $ \displaystyle \frac{\partial^3u}{\partial x^3}, 
\frac{\partial^3u}{\partial y^3} \textrm{ i }
\frac{\partial^3u}{\partial z^3}$ .

5.
Odredite $ \displaystyle \frac{\partial^2z}{\partial y
 \partial x }$ , ako je $ z(x,y)=\sqrt{2xy+y^2}$ .

6.
Odredite $ \displaystyle \frac{\partial^3z}{\partial^2 x
 \partial y }$ , ako je $ z(x,y)=x \ln (xy)$ .

7.
Riješite parcijalnu diferencijalnu jednadžbu $ \displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}=2x+y$ .

8.
Riješite parcijalnu diferencijalnu jednadžbu $ \displaystyle \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2$ uz uvjete $ \displaystyle z(x,0)=1$ i $ \displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}(x,0)=x$ .

9.
Odredite totalni diferencijal prvog reda funkcije $ \displaystyle z(x,y)=\ln \left(1+\frac{x}{y}\right)$ .

10.
Odredite totalni diferencijal drugog reda funkcije $ \displaystyle z(x,y)=x\ln \frac{x}{y}$ .

11.
Odredite derivaciju $ \displaystyle \frac{dz}{dt}$ ako je:

a)
$ z(x,y)=\displaystyle \arcsin \left( x-y\right)$ , $ x=3t$ , $ y=4t^{3}$ ,
b)
$ z(x,y)=\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits \left(
3t+2x^{2}-y\right)$ , $ \displaystyle x=\frac{1}{t}$ , $ y=\sqrt{t}$ .

12.
Odredite parcijalne derivacije $ \displaystyle \frac{\partial z}{
\partial u}$ i $ \displaystyle \frac{\partial z}{\partial v}$ ako je:
a)
$ \displaystyle z(x,y)=\sin xy+\frac{1}{1+x^{2}+y^{2}}$ , $ x=uv$ , $ y=\frac{u}{v}$ ,
b)
$ z(x,y)=\displaystyle \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{x}{y}$ , $ x=u\sin v$ , $ y=u\cos v$ .

13.
Odredite derivaciju prvog i drugog reda funkcije $ \displaystyle
y=f\left( x\right)$ zadane implicitno sa $ \displaystyle \left( x^{2}+y^{2}\right) ^{3}-3\left(
x^{2}+y^{2}\right) +1$ .

14.
Odredite parcijalne derivacije prvog reda funkcije $ \displaystyle z=f\left( x,y\right) $ zadane implicitno sa $ \displaystyle e^{z}-xyz=0$ .

15.
Odredite totalni diferencijal prvog reda funkcije $ \displaystyle z=f\left( x,y\right) $ zadane implicitno s $ \displaystyle x+y+z=xyz$ .

16.
Odredite tangencijalnu ravninu i normalu na plohu $ z=
\displaystyle \mathop{\mathrm{arctg}}\frac{y}{x}$ u točki $ T=(1,1,z_{0})$ .

17.
Odredite lokalne ekstreme funkcije $ f(x,y)=x^2+xy+y^2-2x-y$ .

18.
Odredite lokalne ekstreme funkcije
a)
$ f(x,y)=\sin x+\sin y+\cos(x+y)$ za $ \displaystyle
x,y\in\left( 0,\frac{\pi}{2}\right)$ ,

b)
$ f(x,y)=\sin x+\cos y+\cos(x-y)$ za $ \displaystyle
x,y\in\left( 0,\frac{\pi}{2}\right)$ .

19.
Izračunajte najkraću udaljenost točke $ T(1,0,-2)$ do ravnine $ x+2y+z=4$ .

20.
Kutija bez poklopca treba se napraviti od $ 12
\textrm{ m}^2$ kartona. Izračunajte maksimalan volumen takve kutije.

21.
Odredite lokalne ekstreme funkcije $ z$ zadane implicitno s $ x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ .

22.
Odredite najveću i najmanju vrijednost funkcije $ f(x,y)=x^2+y^2-12x+16y$ ako je $ x^2+y^2\leq 25$ .

23.
Odredite ekstreme funkcije $ f(x,y)=x+2y$ uz uvjet $ x^2+y^2=5$ .

24.
Pomoću uvjetnih ekstrema odredite maksimalnu površinu jednakokračnog trokuta upisanog u krunicu polumjera $ R$ .

25.
Na elipsi $ \displaystyle \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ odredite točke koje su najmanje i najviše udaljene od pravca $ 3x-y-9=0.$

26.
Odredite ekstreme funkcije $ f(x,y,z)=x-2y+2z$ uz uvjet $ x^2+y^2+z^2=1.$

27.
Odredite ekstreme funkcije $ f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+xz$ uz uvjet $ x+2y+3z=1.$

28.
U trokutu $ ABC$ površine $ P$ i stranica $ a,b,c$ odredite točku $ O$ takvu da je produkt udaljenosti te točke do stranica trokuta maksimalan.


Primjena vezanog ekstrema, 2.     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Rješenja zadataka za vježbu