×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Volumen i površina     Dvostruki integral     Nepravi integral


Polarne koordinate

Neka je područje $ D\subseteq \mathbb{R}^2$ zadano u polarnom koordinatnom sustavu kao

$\displaystyle D=\{(r,\varphi ) : \varphi _1\leq \varphi \leq \varphi _2, r_1(\varphi )\leq r\leq r_2(\varphi )\},
$

gdje su $ r_1,r_2:[\varphi _1,\varphi _2]\to\mathbb{R}$ neprekidne funkcije. Tada koristimo supstituciju (usporedi s poglavljem 2.6.1)

$\displaystyle x=r\cos \varphi ,\qquad y=r\sin\varphi .$ (4.2)

Element površine prikazan je na slici 4.4.

Slika: Element površine u polarnim koordinatama II
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/vipol.eps,width=7.0cm}
\end{center}\end{figure}

Formula za površinu kružnog isječka daje

$\displaystyle dP$ $\displaystyle = \frac{1}{2} (r+dr)^2  d\varphi -\frac{1}{2} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} (r^2+(dr)^2+2r dr-r^2) d\varphi$    
  $\displaystyle =r dr d\varphi +\frac{1}{2} (dr)^2 d\varphi$    
  $\displaystyle \approx r dr d\varphi ,$    

pri čemu izraz $ \frac{1}{2} (dr)^2 d\varphi $ možemo zanemariti jer teži nuli brže od izraza $ r dr d\varphi $ . Prema tome, vrijedi

$\displaystyle \iint\limits_D f(x,y) dx dy= \int\limits _{\varphi _1}^{\varp...
...varphi )}^{r_2(\varphi )} f(r\cos\varphi ,r\sin\varphi ) r dr d\varphi .
$

Uočimo da se u polarnim koordinatama uvijek integrira prvo po $ r$ pa onda po $ \varphi $ . Opće pravilo zamjene varijabli u višestrukom integralu dano je u poglavlju 4.4.

Primjer 4.5   Izračunajmo integral

$\displaystyle \iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy,
$

gdje je $ D$ polukrug u prvom kvadrantu omeđen kružnicom $ (x-1/2)^2+y^2=1/4$ i osi $ x$ (slika 4.5). Radi se o volumenu tijela što ga iz polukugle $ z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ izreže cilindar s bazom $ D$ (usporedi sa sličnim tijelom iz poglavlja 3.4.7).

Slika 4.5: Polukrug u prvom kvadrantu
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/polukr.eps,width=6.0cm}
\end{center}\end{figure}

Da bi područje $ D$ opisali u polarnim koordinatama, potrebno je naći odgovarajuću jednadžbu zadane kružnice. Uvrštavanje supstitucije (4.2) u jednadžbu kružnice daje

$\displaystyle \bigg(r\cos \varphi -\frac{1}{2}\bigg)^2+(r\sin\varphi )^2 =\frac{1}{4},
$

odnosno

$\displaystyle r^2\cos^2\varphi -r\cos\varphi +\frac{1}{4}+r^2\sin^2\varphi =\frac{1}{4}.
$

Vrijedi $ r (r-\cos\varphi )=0$ pa jednadžba zadane kružnice u polarnim koordinatama glasi

$\displaystyle r=\cos\varphi .
$

Dakle, područje $ D$ (polukružnica) opisano je s

$\displaystyle D=\{(r,
\varphi ) : \varphi \in[0,\pi/2], r\in[0,\cos\varphi ]\}
$

pa je

$\displaystyle I$ $\displaystyle =\int\limits _0^{\pi/2} \int\limits _0^{\cos\varphi } \sqrt{1-r^2...
...\vert c} r& 0 & \cos\varphi \hline t & 1 & \sin^2\varphi \end{array} \bigg\}$    
  $\displaystyle =-\frac{1}{2}\int\limits _0^{\pi/2}\int\limits _1^{\sin^2\varphi ...
...0^{\pi/2} t^{3/2}\bigg\vert _1^{\sin^2\varphi }  d\varphi =\{\sin\varphi >0\}$    
  $\displaystyle =-\frac{1}{3}\int\limits _0^{\pi/2} (\sin^3\varphi -1) d\varphi...
...2}-\frac{1}{3} \int\limits _0^{\pi/2} (1-\cos^2\varphi )\sin\varphi  d\varphi$    
  $\displaystyle =\{\cos\varphi =u\}=\frac{\pi}{6}+\frac{1}{3}\int\limits _1^0(1-u^2) du=\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}.$    


Volumen i površina     Dvostruki integral     Nepravi integral