×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

MATEMATIKA 1 - DA/NE KVIZ


Upozorenje: Kvizovi koriste kolačiće radi praćenja i izrade statistike rješavanja zadataka.
Nastavkom rješavanja prihvaćate korištenje kolačića.

Odaberite kviz iz jednog od slijedećih poglavlja:

Pitanja su slučajno izabrana iz baze pitanje i pojavljuju se jedno po jedno.
Svako pitanje je u obliku tvrdnje koja je točna ili netočna pa treba odgovoriti s ili .

Odgovara se pritiskom tipke miša na odgovarajuće polje.
Ukoliko je odgovor netočan, u u polju lijevo od tipke pojavit će se znak "-".
Ukoliko je odgovor točan, u polju lijevo od tipke će se pojaviti troznamenkasti broj.
Ako taj broj sadrži znamenku "3", pritisnite bilo koju tipku na tastaturi ili tipku .

Na kraju svakog pitanja nalazi se link na odgovarajući dio predavanja, koji može pomoći prilikom odgovaranja na to pitanje.

Pritiskom na tipku prikazat će se statistika rješavanja.
Za generiranje nove statistike potrebno je u riješiti barem dvadeset zadataka.
Ukoliko ste logirani na FESB-ov E-learning ili Raspored, statistika se vodi pod korisničkim imenom.

Copyright © 1998-2018, Ivan Slapničar i Marko Matić. Sva prava pridržana.