×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Sustavi diferencijalnih jednadžbi     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Zadaci za vježbu


Sustav lovac-plijen

Populacija ptica (lovci) i insekata (plijen) modelirana je jednadžbama

$\displaystyle \frac{dx}{dt}$ $\displaystyle = 0.4  x-0.002 xy$    
$\displaystyle \frac{dy}{dt}$ $\displaystyle = -0.2 y+0.000008 xy.$    

Odredite rješenja ravnoteže (konstantna rješenja) i objasniti njihovo značenje?

Rješenje.

Konstantna rješenja dobivamo rješavanjem sustava jednadžbi

$\displaystyle \frac{dx}{dt}$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle \frac{dy}{dt}$ $\displaystyle =0.$    

Izlučivanjem zajedničkih faktora u jednadžbama dobivamo

$\displaystyle x(0.4-0.002y)$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle y(-0.2+0.000008x)$ $\displaystyle =0.$    

Prvo rješenje sustava je $ \displaystyle x=0$ , $ \displaystyle y=0$ . To je trivijalno rješenje u slučaju da u sustavu nema ni ptica niti insekata. Drugo rješenje sustava je $ \displaystyle x=25000$ , $ \displaystyle y=200$ pa zaključujemo da ćemo uravnoteženost populacije postići s $ 200$ ptica i $ 25000$ insekata, odnosno, $ 25000$ insekata je dovoljno da održi konstantnom populaciju od $ 200$ ptica.


Sustavi diferencijalnih jednadžbi     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Zadaci za vježbu