×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Zadaci za vježbu     ODREĐENI INTEGRAL     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA


Rješenja zadataka za vježbu

1.
$ \displaystyle \frac{4}{3}$

2.
$ \displaystyle \frac{\pi}{4}$

3.
$ \displaystyle 2\sqrt 2-2$

4.
$ \displaystyle 4-2\ln 3$

5.
$ \displaystyle 4-\pi $

6.
$ \displaystyle \frac{\pi }{2}-1$

7.
$ \displaystyle \frac{\pi }{4}-\frac{1}{2}$

8.
$ \displaystyle \frac{\pi }{{\pi}^2+1} \cdot \frac{1+e}{e}$

9.
$ \displaystyle e^{a}$

10.
Integral divergira.

11.
$ \displaystyle \frac{\pi }{\sqrt 5}$

12.
$ \displaystyle P=\frac{9}{2}$ .

13.
$ \displaystyle P=\frac{13}{2}$ .

14.
$ \displaystyle P=\frac{3a^2\pi}{2}$ .

15.
$ \displaystyle l\approx 7.63$ .

16.
$ \displaystyle l=\sqrt 2(\pi -1)$ .

17.
$ \displaystyle l=\frac{a}{8}(2\pi +3\sqrt 3)$ .

18.
$ \displaystyle l=8a$ .

19.
$ \displaystyle V=10\sqrt 10\pi$ .

20.
$ \displaystyle V=5{\pi}^2 a^3$ .

21.
$ \displaystyle P=2\pi \left[\sqrt 2+\ln (\sqrt 2+1)\right]$ .

22.
$ \displaystyle I\approx 1.83$ .

23.
$ \displaystyle I\approx 37.9655$ .