×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Metoda neodređenih koeficijenata     NEODREĐENI INTEGRAL     Integriranje razvojem u red


Binomni integral

Izračunajte integral $ \displaystyle\int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}} dx$

Rješenje. Integral rješavamo supstitucijom za binomni integral [*][M2, poglavlje 1.7.4]. U ovom je slučaju $ \frac{m+1}{n}$ cijeli broj $ \left( m=
\frac{1}{2},n=\frac{3}{2},p=\frac{-1}{2}\right) $ , pa koristimo supstituciju $ 1-x^{\frac{3}{2}}=t^{2}$ .

$\displaystyle \int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}} dx$ $\displaystyle =\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x\sqrt{x} }} dx=\int x^{\frac{1}{2}}\left( 1-x^{\frac{3}{2}}\right) ^{\frac{-1}{2}} dx$    
  $\displaystyle =\left\{ \begin{array}{c} \frac{m+1}{n}=1\in Z  1-x^{\frac{3}{2}}=t^{2}  x^{\frac{1}{2}}=\frac{-4}{3}t dt \end{array} \right\}$    
  $\displaystyle =\int \frac{-4}{3}tt^{-1} dt=\frac{-4}{3}t+C$    
  $\displaystyle =\frac{-4}{3}\sqrt{1-x\sqrt{x}}+C.$