×   HOME NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika3
Glatka krivulja     KRIVULJNI INTEGRALI     Krivuljni integral vektorskog polja


Krivuljni integral skalarnog polja

Definicija 2.1   Neka je $ f$ skalarno polje, a $ C$ glatka krivulja

$\displaystyle \mathbf{r}(t)=\varphi(t)\, \mathbf{i} + \psi(t)\, \mathbf{j} + \xi(t)\, \mathbf{k}, \qquad t\in[a,b].
$

Ako je funkcija $ (f\circ(\varphi,\psi,\xi))\, \vert\mathbf{r}'\vert$ integrabilna na intervalu $ [a,b]$ , onda određeni integral

$\displaystyle \int\limits_C f(x,y,z)\, ds$ $\displaystyle = \int\limits_a^b (f\circ(\varphi,\psi,\xi))(t)\, \vert\mathbf{r}'(t)\vert \, dt$    
  $\displaystyle =\int\limits_a^b f(\varphi(t),\psi(t),\xi(t))\, \sqrt{ [\varphi'(t)]^2+ [\psi'(t)]^2 + [\xi'(t)]^2} \, dt$    

zovemo krivuljni integral skalarnog polja $ f$ (prve vrste) po glatkoj krivulji $ C$ .

Izraz

$\displaystyle ds = \vert\mathbf{r}'(t)\vert \, dt= \sqrt{ [\varphi'(t)]^2+
[\psi'(t)]^2 + [\xi'(t)]^2} \, dt
$

jednak je elementu duljine luka (usporedi s [M2, poglavlje 2.6.2]).

Krivuljni integral prve vrste po po djelovima glatkoj krivulji definiramo kao

$\displaystyle \int\limits_C f \, ds = \int\limits_{C_1} f \, ds + \int\limits_{C_2} f \, ds + \cdots + \int\limits_{C_k} f \, ds.
$

Ako je $ f$ linearna gustoća krivulje $ C$ , onda $ \int\limits_C f \, ds$ daje masu krivulje. Ako stavimo $ f=1$ , onda $ \int\limits_C \, ds$ daje duljinu krivulje.

Bez dokaza navodimo sljedeće tvrdnje:

i)
krivuljni integral skalarnog polja ne ovisi ni o parametrizaciji niti o orijentaciji krivulje,
ii)
krivuljni integral skalarnog polja je linearan, odnosno

$\displaystyle \int\limits_C (\lambda \, f+\mu\, g) \, ds = \lambda \int\limits_{C} f \, ds + \mu \int\limits_{C}
g\, ds.
$

Primjer 2.1   Izračunajmo krivuljni integral skalarnog polja $ f(x,y,z)=x+z$ po luku krivulje $ C$ zadane s

$\displaystyle x=2\, t, \qquad y=t^2, \qquad z=\frac{1}{3}\,t^3, \qquad 0\leq t\leq 1.
$

Krivulja je prikazana na slici 2.4.

Slika 2.4: Luk krivulje $ C$
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/p24.eps, width=10cm}
\end{figure}

Vrijedi $ A=r(0)=(0,0,0)$ i $ B=r(1)=(2,1,1/3)$ te imamo

$\displaystyle \int\limits_C f\, ds$ $\displaystyle = \int\limits_0^1 \left(2\, t+ \frac{1}{3}\,t^3\right) \, \sqrt{2^2 +(2\, t)^2 + (t^2)^2}\, dt$    
  $\displaystyle = \int\limits_0^1 \left(2\, t+ \frac{1}{3}\,t^3\right) \, (2+t^2) \, dt= \displaystyle \frac{t^2\, (t^2+6)^2}{18}\bigg\vert _0^1$    
  $\displaystyle = \displaystyle \frac{49}{18}.$    

Ako je krivulja $ C$ zadna kao presjek dvaju ploha, $ G(x,y,z)=0$ i $ H(x,y,z)=0$ , koje ispunjavaju uvjete teorema o implicitnoj funkciji [M2, teorem 3.9], onda nakon eliminacije krivulju $ C$ možemo prikazati kao presjek dvaju novih ploha,

$\displaystyle y=g(x), \quad z=h(x), \qquad x\in[a,b],
$

pri čemu su funkcije $ g$ i $ h$ neprekidno derivabilne na intervalu $ [a,b]$ . Tada je

$\displaystyle \int\limits_C f(x,y,z)\, ds = \int\limits_a^b f(x,g(x),h(x))\, \sqrt{1+g'^2(x) +
h'^2(x)}\, dx,
$

odnosno, radi se o posebnoj parametrizaciji

$\displaystyle x=t, \qquad y=g(t),\qquad z=h(t),\qquad t\in[a,b].
$

Ako je $ C$ ravninska krivulja zadana s

$\displaystyle \mathbf{r}(t)=\varphi(t)\, \mathbf{i} + \psi(t)\, \mathbf{j}, \qquad
t\in[a,b],
$

onda je

$\displaystyle \int\limits_C f(x,y) \, ds =
\int\limits_a^b f(\varphi(t),\psi(t))\, \sqrt{ [\varphi'(t)]^2+
[\psi'(t)]^2} \, dt.
$

Posebno, ako je ravninska krivulja $ C$ zadana s

$\displaystyle y=g(x), \qquad x\in[a,b],
$

onda je

$\displaystyle \int\limits_C f(x,y)\, ds = \int\limits_a^b f(x,g(x))\, \sqrt{1+g'^2(x)}\, dx.
$

Primjer 2.2   Izračunajmo krivuljni integral skalarnog polja $ f(x,y)=x\,y$ po luku krivulje $ C$ zadane s (slika 2.5)
a)
$ C_a\ \ldots \ y=-x+1, \quad x\in[0,1]$ ,
b)
$ C_b\ \ldots \ y=-x^2+1, \quad x\in[0,1]$ .

Slika 2.5: Ravninske krivulje
\begin{figure}\centering
\epsfig{file=slike/p25.eps, width=6cm}
\end{figure}

Za krivulju $ C_a$ imamo

$\displaystyle \int\limits_{C_a} f(x,y)\, ds$ $\displaystyle = \int\limits_0^1 x\, (-x+1) \sqrt{1+(-1)^2}\, dx$    
  $\displaystyle = \sqrt{2}\, \int\limits_0^1 (-x^2+x)\, dx=\frac{\sqrt{2}}{6},$    

dok za krivulju $ C_b$ imamo

$\displaystyle \int\limits_{C_b} f(x,y)\, ds = \int\limits_0^1 x\, (-x^2+1) \sqrt{1+(-2\, x)^2}\, dx
= \cdots = \frac{25\, \sqrt{5}-11}{120}.
$


Glatka krivulja     KRIVULJNI INTEGRALI     Krivuljni integral vektorskog polja