×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Homogene diferencijalne jednadžbe     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Egzaktne diferencijalne jednadžbe i


Diferencijalne jednadžbe koje se svode na homogene

Odredite opće rješenje diferencijalnih jednadžbi

a)
$ \displaystyle\left( 3y-7x+7\right)  dx-\left( 3x-7y-3\right) dy=0$ ,

b)
$ \displaystyle y^{\prime }=\frac{2x+y-1}{4x+2y+5}$ .

Rješenje.

a)
Zadanu diferencijalnu jednadžbu možemo pisati kao

$\displaystyle \frac{dy}{ dx}=\frac{-7x+3y+7}{3x-7y-3}.$ (5.3)

Tražimo sjecište pravaca:

$\displaystyle -7\alpha +3\beta +7$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle 3\alpha -7\beta -3$ $\displaystyle =0.$    

Rješavanjem sustava dobije se $ \displaystyle\alpha =1,\beta =0$ , pa zadanu diferencijalnu jednadžbu rješavamo supstitucijom

$\displaystyle x$ $\displaystyle =X+1$    
$\displaystyle y$ $\displaystyle =Y.$    

Uvrštavanjem u (5.3) dobivamo

$\displaystyle \frac{dY}{ dx}$ $\displaystyle =\frac{-7X+3Y-7+7}{3X-7Y+3-3}$    
$\displaystyle \frac{dY}{ dx}$ $\displaystyle =\frac{-7X+3Y}{3X-7Y}.$ (5.4)

Ovo je homogena diferencijalna jednadžba koju rješavamo supstitucijom:

$\displaystyle \frac{Y}{X}$ $\displaystyle =z$    
$\displaystyle Y$ $\displaystyle =Xz$    
$\displaystyle Y^{\prime }$ $\displaystyle =z+Xz^{\prime }$    

Uvrštavanjem u (5.4) dobivamo

$\displaystyle z^{\prime }X+z$ $\displaystyle =\frac{-7+3z}{3-7z}$    
$\displaystyle \frac{dz}{ dX}X$ $\displaystyle =\frac{-7+3z-3z+7z^{2}}{3-7z}$    
$\displaystyle \frac{-7z+3}{7\left( z^{2}-1\right) }dz$ $\displaystyle =\frac{ dX}{X}.$    

Ovo je diferencijalna jednadžba sa separiranim varijablama pa je rješavamo integriranjem

$\displaystyle \int \frac{-7z+3}{7\left( z^{2}-1\right) }dz$ $\displaystyle =\int \frac{ dX}{X}$    
$\displaystyle -\int \frac{z}{z^{2}-1}dz+\frac{3}{7}\int \frac{dz}{z^{2}-1}$ $\displaystyle =\int \frac{ dX}{X}$    
$\displaystyle -\frac{1}{2}\ln \left( z^{2}-1\right) +\frac{3}{7}\cdot \frac{1}{2}\ln \frac{
 z-1}{z+1}$ $\displaystyle =\ln CX.$    

Sređivanjem dobivamo

$\displaystyle CX$ $\displaystyle =\left[ \left( z^{2}-1\right) ^{-7}\left( \frac{z-1}{z+1}\right) ^{3}
 \right] ^{\frac{1}{14}}$    
$\displaystyle CX$ $\displaystyle =\left[ \left( z-1\right) ^{-4}\left( z+1\right) ^{-10}\right] ^{\frac{1
 }{14}}$    
$\displaystyle CX$ $\displaystyle =\left[ \left( z-1\right) ^{-2}\left( z+1\right) ^{-5}\right] ^{\frac{1
 }{7}}.$    

Vraćanjem susptitucije $ \displaystyle z=\frac{Y}{X}=\frac{y}{x-1}$ dobivamo

$\displaystyle C\left( x-1\right)$ $\displaystyle =\left[ \left( \frac{y}{x-1}-1\right) ^{-2}\left( \frac{
 y}{x-1}+1\right) ^{-5}\right] ^{\frac{1}{7}},$    

odnosno,

$\displaystyle \left( y-x+1\right) ^{2}\left( y+x-1\right) ^{5}$ $\displaystyle =C.$    

b)
Pravci

$\displaystyle 2x+y-1$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle 4x+2y+5$ $\displaystyle =0$    

su paralelni $ \left( \frac{4}{2}=\frac{2}{1}=2\right) $ pa koristimo supstituciju

$\displaystyle z$ $\displaystyle =2x+y$    
$\displaystyle z^{\prime }$ $\displaystyle =2+y^{\prime }$    
$\displaystyle y^{\prime }$ $\displaystyle =z^{\prime }-2.$    

Uvrštavanjem u zadanu diferencijalnu jednadžbu dobivamo

$\displaystyle z^{\prime }-2$ $\displaystyle =\frac{z-1}{2z+5}$    
$\displaystyle z^{\prime }$ $\displaystyle =\frac{z-1+4z+10}{2z+5}$    
$\displaystyle \frac{dz}{ dx}$ $\displaystyle =\frac{5z+9}{2z+5}$    
$\displaystyle \frac{2z+5}{5z+9}dz$ $\displaystyle = dx.$    

Ovo je diferencijalna jednadžba sa separiranim varijablama pa vrijedi

$\displaystyle \int \frac{2z+5}{5z+9}dz$ $\displaystyle =\int  dx$    
$\displaystyle \frac{2}{5}z+\frac{7}{25}\ln \left( 5z+9\right)$ $\displaystyle =x+C$    

Vraćanjem susptitucije $ \displaystyle z=2x+y$ dobivamo

$\displaystyle \frac{2}{5}\left( 2x+y\right) +\frac{7}{25}\ln \left( 10x+5y+9\right) =x+C.$    


Homogene diferencijalne jednadžbe     DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE     Egzaktne diferencijalne jednadžbe i