×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Parcijalne derivacije složene funkcije     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Parcijalne derivacije funkcije dviju


Derivacija funkcije jedne varijable zadane implicitno

Odredite derivaciju prvog i drugog reda funkcije $ \displaystyle y=f(x)$ zadane implicitno sa $ \displaystyle z(x,y)=y-2x\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}=0$ .

Rješenje.

Deriviranjem jednakosti $ \displaystyle z\left( x,y\right) =0$ po varijabli $ x$ dobivamo

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}=0$,    

iz čega slijedi

$\displaystyle y^{\prime}=\frac{dy}{dx}=-\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}}$.    

Izračunajmo najprije parcijalne derivacije funkcije $ z$ po varijablama $ x$ i $ y$ . Vrijedi

$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial x}\left( x,y\right)$ $\displaystyle = -2\left(\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}-\frac{y}{x...
...-2\left(\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}-\frac{xy}{x^2+y^2}\right),$    
$\displaystyle \frac{\partial z}{\partial y}\left( x,y\right)$ $\displaystyle = \frac{y^2-x^2}{x^2+y^2}.$    

Sada je

$\displaystyle y^{\prime}=\frac{-2\left(\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}-\frac{xy}{x^2+y^2}\right)}{\frac{y^2-x^2}{x^2+y^2}}.$    

Iz jednakosti $ \displaystyle y-2x\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}=0$ slijedi $ \displaystyle \mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits \frac{y}{x}=\frac{y}{2x}$ . Uz tu zamjenu, sređivanjem izraza za $ \displaystyle y^{\prime}$ dobivamo $ \displaystyle y^{\prime}=\frac{y}{x}$ . Za drugu derivaciju funkcije $ \displaystyle y=f(x)$ vrijedi

$\displaystyle y^{\prime \prime}=\left(\frac{y}{x}\right)^{\prime}=\frac{y^{\prime} x-y}{x^2}=\frac{\frac{y}{x}\cdot x-y}{x^2}=0.$    


Parcijalne derivacije složene funkcije     FUNKCIJE VIŠE VARIJABLA     Parcijalne derivacije funkcije dviju