×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Cilindri     Plohe drugog reda     Presjek ploha


Neke zanimljive plohe

Na slikama 3.22 i 3.23 prikazane su funkcije dviju varijabla

$\displaystyle z$ $\displaystyle =\frac{x^2y}{x^2+y^2},$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2},$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle = \sin(x) \cdot \sin(y),$    
$\displaystyle z$ $\displaystyle =e^{\sin\frac{x}{y}},$    

i njihove nivo-krivulje.

Slika 3.22: Dvije funkcije
Image slika1
Image slika2

Slika 3.23: Dvije funkcije
Image slika3
Image slika4